Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Ερμηνεία Ραδιογραφίας (RI) Με δυνατότητα πιστοποίησης κατά PCN (LEVEL II)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί που θα ήθελαν να πιστοποιηθούν κατά EN ISO 9712 ή κατά SNT-TC-1A ή κατά PCN LEVEL II στη μέθοδο της ερμηνείας ραδιογραφίας.

Πιστοποίηση κατά Διδακτικές Ώρες

 • 1 SNT-TC-1A (Level II) 40
 • 2 EN-ISO 9712 (Level II) 56
 • 3 PCN (Level II) 56

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση της ερμηνείας ραδιογραφίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων ραδιογραφικού έλεγχου - συνοπτική παρουσίαση
 • Αρχές της ραδιογράφησης με φιλμ, Ποιότητα των ραδιογραφημάτων Δυνατότητες και περιορισμοί του ραδιογραφικού ελέγχου
 • Καθήκοντα του υπευθύνου για την ερμηνεία των ραδιογραφημάτων
 • Ακτινοβολία χ και γάμμα
 • Ιδιότητες των ακτίνων Χ και των ακτίνων γάμμα
 • Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
 • Ο νόμος του αντίστροφου τετραγώνου
 • Σκέδαση, Μέτρηση της ακτινοβολίας
 • Παραγωγή ακτίνων γάμμα, Παραγωγή ακτίνων Χ
 • Σύγκριση των ακτίνων Χ και των ακτίνων γάμμα για την βιομηχανική ραδιογραφία
 • Πάχος υποδιπλασιασμού τιμής
 • Ραδιογραφικό φιλμ
 • Συστατικά στοιχεία ενός ραδιογραφικού φιλμ
 • Τύποι φιλμ
 • Ταχύτητα των φιλμ
 • Διαφράγματα αύξησης έντασης
 • Διαφράγματα μολύβδου
 • Φθορίζοντα διαφράγματα (αλάτων)
 • Φθορομεταλλικά διαφράγματα
 • Σύγκριση των διαφραγμάτων αύξησης της έντασης
 • Σχηματισμός της εικόνας
 • Επεξεργασία/εμφάνιση του φιλμ Εμφανιστικό υγρό, Παύση εμφάνισης, Σταθεροποιητής, Τελική έκπλυση
 • Διαβρεκτική ουσία
 • Στέγνωμα του φιλμ
 • Ραδιογραφική ποιότητα
 • Πυκνότητα, Ραδιογραφική αντίθεση, Ευκρίνεια, Ενδογενής απώλεια ευκρίνειας (του φιλμ)
 • Γεωμετρική απώλεια ευκρίνειας
 • Προσδιορισμός του μεγέθους του εστιακού σημείου
 • Ομίχλη
 • Τοπικές παραμορφώσεις
 • Ευαισθησία
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  • SWSI: πηγή εξωτερικά, φιλμ εσωτερικά
  • SWSI: (πανοραμική) πηγή εσωτερικά, φιλμ εξωτερικά
  • DWSI
  • DWDI
  • Τεχνική sandwich
  • Τεχνική παράλλαξης
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
 • Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν για τις εκθέσεις
 • Διαγράμματα έκθεσης
 • Τιμές - οδηγοί για τις εκθέσεις
 • Χαρακτηριστικές καμπύλες (ακτίνων Χ και ακτίνων γάμμα
 • Πρακτικές εφαρμογές και εξετάσεις κατά SNT-TC-1A ή κατά PCN

Πληροφορίες συμμετοχής

Εξετάσεις Πιστποίησης Ερμηνεία Ραδιογραφίας (RI) Κατά  PCN (LEVEL II)
26 Ιουνίου 2023

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.