Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Υπέρηχοι Συγκολλήσεων (UT/Welds) Με δυνατότητα πιστοποίησης κατά EN-ISO 9712 ή SNT-TC-1A ή PCN (LEVEL II)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί που θα ήθελαν να πιστοποιηθούν κατά EN-ISO 9712 ή κατά SNT-TC-1A ή κατά PCN LEVEL II στη μέθοδο των υπερήχων - έλεγχος  συγκολλήσεων.

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των υπερήχων - έλεγχος  συγκολλήσεων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Πιστοποίηση κατά Διδακτικές Ώρες

 1. SNT-TC-1A (Level II) 80
 2. EN-ISO 9712 (Level II) 120
 3. PCN (Level II) 120

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Βασικές αρχές
 • Η φύση του ήχου
 • Μετάδοση ήχου
 • Γεωμετρία δέσμης
 • Διαχωριστική ικανότητα
 • Τρόποι μετάδοσης και παράγοντες που την επηρεάζουν
 • Ακουστική αντίσταση
 • Δημιουργία ήχου
 • Εξοπλισμός - τύποι κεφαλών - έλεγχοι του εξοπλισμού
 • Ορθές γωνιακές - σάρωση
 • Βαθμονόμηση συσκευών υπερήχων
 • Καλιμπράρισμα κεφαλών
 • Γωνιακές κεφαλές - σάρωση
 • Βαθμονόμηση γωνιακών κεφαλών
 • Τύποι σαρώσεων
 • Τεχνικές  δοκιμών - σάρωση τύπου A,B,C
 • Ελαττώματα στις συγκολλήσεις
 • Πρακτικές ασκήσεις σε ελάσματα (plates)
 • Ερμηνεία  της οθόνης λυχνίας καθοδικών ακτινών
 • Τεχνικές πτώσης στάθμης ήχου
 • Διαγράμματα και καμπύλες D.A.C.
 • Ρυθμίσεις ευαισθησίας
 • Ερμηνεία σήματος σφάλματος - καθορισμός διαστάσεων
 • Πρακτικές ασκήσεις σε σωλήνες (pipes)
 • Σύνταξη αναφοράς σύμφωνα με το πρότυπο κατά SNT-TC-1A, ή κατά  EN-ISO 9712 ή κατά PCN

Πληροφορίες συμμετοχής

Εξετάσεις Πιστοποίησης Υπέρηχοι Έλεγχος Συγκολλήσεων (UT/Welds) Κατά  PCN (LEVEL II) : 2-3 Οκτωβρίου, 27-28 Νοεμβρίου

 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.