Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Οι τρεις μορφές ακρόασης και οι κατάλληλες αφηγηματικές τεχνικές στο Δημοτικό Σχολείο

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού: Educate the Educators
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Π. Κουτσολιάκος, M.Α., M.Ed., Εκπαιδευτικός Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού

Σκοπός

Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστεί μια σειρά από δραστηριότητες ακουστικής κατανόησης, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Σκοπός του μαθήματος είναι :

  • Να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί αντίληψη του προβλήματος της έλλειψης ακουστικής κατανόησης και μάθησης των μαθητών.
  • Να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας,  που έχουν έλλειψη αυτής τη δεξιότητας.
  • Να έλθουν σε επαφή με στρατηγικές, που βοηθούν τους μαθητές να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να έχουν ενεργητική συμμετοχή, να αναπτύσσουν κριτική επίγνωση της γλώσσας, να είναι ικανοί να διακρίνουν τη στάση και τη θέση του ομιλητή απέναντι στο θέμα του.
  • Να μπορούν να συνδέουν τις δεξιότητες που αναπτύσσονται στο μάθημα με την καθημερινή ζωή των μαθητών, αφού η δεξιότητα κατανόησης προφορικού λόγου συνδέεται άμεσα με άλλες, κυρίως παραγωγικές, δεξιότητες.

Το σεμινάριο παρουσιάζει μια διδακτική προσέγγιση του προβλήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, με τις κατάλληλες αναγωγές μπορεί να είναι χρήσιμο και για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η κατανόηση του προφορικού λόγου αποτελεί μια δεξιότητα κατά την οποία αναμειγνύονται τόσο φυσικές/σωματικές όσο και διανοητικές ψυχολογικές διαδικασίες, η ακρόαση και η κατανόηση (Turner, 1995). Τα τελευταία χρόνια συναντούμε όλο και πιο συχνά αναφορές για δυσκολίες από τους μαθητές όσον αφορά την πρόσληψη, αποκωδικοποίηση και επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων κατά τη μαθησιακή. διαδικασία. Αποτέλεσμα αυτής της δυσκολίας είναι να παρατηρείται συχνά η αδυναμία από τους μαθητές στην αποκωδικοποίηση και στον εντοπισμό των βασικών σημείων της προφορικής διδασκαλίας, με ανάλογη συνέπεια οι μαθητές να αδυνατούν να αξιολογούν τα πιο «σημαντικά» σημεία από αυτά που ακούν και να κρατούν σημειώσεις.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.