Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις & νέα ΥΔΕ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Skills Hub
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Καλτάκης Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Καθηγητής στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ από το 2009 έως σήμερα στον τομέα Ηλεκτρολογίας και Αυτοματισμών. Σπούδασε στην ΑΣΠΑΙΤΕ, με πρώτο πτυχίο ως «Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολογίας» και δεύτερο ως «Ηλεκτρολόγος Μηχανικός». Έκανε πρακτική άσκηση στο Τμήμα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Μεγάλων Έργων – Σχεδίαση και μελέτη υποσταθμών μέσης τάσης, Ελληνικά Πετρέλαια. Διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Β΄ τάξης. Έχει διδακτική 14 ετών εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Είναι ΚΝΧ Partner.

Έχει πραγματοποιήσει δημοσίευση που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα Vita V., Peikou M., Kaltakis P., Goutis A., Ekonomou L., Sustainable energy production and consumption in Greece: A review, Proceedings of the 7th WSEAS Int. Conf. on Environment, Ecosystems and Development (EED' 09), Porto De La Cruz, Tenerife, Spain, December 14-16, 2009, pp. 201-207. Επιπλέον, είναι συντάκτης της ειδικότητας «Ενεργειακός Τεχνικός Ηλιακής Ενέργειας», ενώ έχει υπάρξει εξεταστής του πρακτικού μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης της ειδικότητας «Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων» του ΕΟΠΠΕΠ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους ΙΕΚ ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων
 • Απόφοιτους ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικών Αυτοματισμού
 • Απόφοιτους ΕΠΑΛ Ηλεκτρολογικού τομέα, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ, Πολυτεχνείο) σε ειδικότητες Μηχανικών
 • Επαγγελματίες εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους-Μηχανικούς
 • Ενεργειακούς Επιθεωρητές, τεχνολόγους ενεργειακής τεχνικής, τεχνικά και μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες

Σκοπός

Τι θα Μάθω
Στο σεμινάριο θα μάθετε τα πάντα για τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) με βάση την Υπουργική Απόφαση "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" και πώς να τη συμπληρώνετε ορθά, καθώς και τα ισχύοντα πρωτόκολλα μελετών, κατασκευής και ελέγχου κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, θα μάθετε να αξιοποιείτε το πολυόργανο ελέγχου METREL, για μετρήσεις και ελέγχους σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61557 με ταχύτητα, ακρίβεια και ευκολία, απόλυτα προσαρμοσμένο στα Ελληνικά δεδομένα πρωτοκόλλου ελέγχου και έκθεσης παράδοσης μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Μάθε τις νέες τάσεις στον τομέα της Ενέργειας σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα

Οι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ελληνικών κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι ένα θέμα που συζητείται εδώ και δεκαετίες. Έχοντας πλέον νομικά υποχρεωτικό Πρότυπο και με την Υπουργική Απόφαση για τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), είναι σημαντικό για τους σύγχρονους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους να είναι πλήρως ενήμεροι για τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, τη δομή και συμπλήρωση των εγγράφων, με έμφαση στα πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου, τις μεθοδολογίες και τη δομή του οπτικού ελέγχου με παραδείγματα και τις δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων οργάνων για δοκιμές και μετρήσεις.

Θεματολογία

Εισαγωγή

 Online σύγχρονη εκπαίδευση

 • Τι σημαίνει έλεγχος και επανέλεγχος ΕΗΕ
 • Γιατί και πώς γίνεται ο έλεγχος και επανέλεγχος
 • Πότε και ποιος πρέπει να κάνει τους ελέγχους
 • Ποια οφέλη περιμένουμε από ελέγχους / επανελέγχους

Τεκμηρίωση της ΥΔΕ

 Online σύγχρονη εκπαίδευση

 • Το βασικό έγγραφο της ΥΔΕ
 • Μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης / πινάκων
 • Πρωτόκολλα ελέγχου
 • Περιγραφή και κωδικοποίηση σφαλμάτων και αποκλίσεων
 • Συμπλήρωση πρωτοκόλλου ελέγχου
 • Έκθεση παράδοσης

Δοκιμές & Μετρήσεις

Δια ζώσης εκπαίδευση

 • Εισαγωγή στις δοκιμές και μετρήσεις
 • Όργανα μέτρησης - Παρουσίαση METREL
 • Μέτρηση συνέχειας αγωγών με πολυόργανο METREL
 • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με πολυόργανο METREL
 • Μετρήσεις διαφορικού ρεύματος
 • Μετρήσεις αντίστασης γείωσης και βρόγχου σφάλματος με πολυόργανο METREL

Πληροφορίες συμμετοχής

Τύπος Σεμιναρίου: Blended
Zoom & Άνδρου 3, Αθήνα

Διάρκεια: 1 εβδομάδα, 6 ώρες

Χρονοδιάγραμμα Ανά Εβδομάδα
Ημέρα: 2 φορές την εβδομάδα
Ώρα: 18:00 - 21:00 (ενδεικτικά)

Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα λάβετε Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή