Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Συγκολλήσεις

International Welded Structure Designer | Διεθνείς Μελετητές/ Σχεδιαστές Συγκολλητών Κατασκευών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Συγκολλήσεις

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται αποκλειστικά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης και με ικανοποιητικό επίπεδο μαθηματικής γνώσης – κατ’ ελάχιστον πρώτου έτους πολυτεχνικής σχολής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

         

 International Welded Structure Designer | Διεθνείς Μελετητές/ Σχεδιαστές Συγκολλητών Κατασκευών  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διεθνών Μελετητών/Σχεδιαστών Συγκολλητών Κατασκευών – International Welded Structures Designers, το οποίο διεξάγει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων σε Εθνικό Επίπεδο και σε όλη τη Νοτιά Ευρώπη, απευθύνεται αποκλειστικά σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης και με ικανοποιητικό επίπεδο μαθηματικής γνώσης – κατ’ ελάχιστον πρώτου έτους πολυτεχνικής σχολής.

Η εκπαίδευση κατηγοριοποιείται σε τρία βασικά μέρη, και οι συνολικές ώρες εκμάθησης είναι 175.
1. Welding for Designers – 50 training Hours
2. Design Specialisation-50 Training Hours
3. Designer engineering Specialization -75 training hours

Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες αποτελείται από διαφορετικές μαθησιακές ενότητες.
Part 1.Module 1. Welding Technology
Module 7. Fabrication, Costs, Quality and Inspection
Part 2.Module 2. Strength of Materials
Module 3. Design of Welded Structures
Part 3.Module 4. Design of Welded Joints
Module 5. Design of Welded Plate Structures
Module 6. Design for Purpose of welded Structures

Welding for Designers: Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης αφορά τη Τεχνολογία Συγκολλήσεων, τη Κατασκευή, Οικονομικά Στοιχεία, την Ποιότητα και την Επιθεώρηση. Στόχος του πρώτου μέρους είναι ο Μελετητής να εξοικειωθεί με την Διεργασία της Συγκόλλησης
Design Specialization: Το επόμενο μέρος εκπαίδευσης σχετίζεται με την αντοχή των υλικών, την Μελέτη και Σχεδιασμό των συγκολλητών κατασκευών
Designer engineering Specialisation : Το τελευταίο μέρος αφορά καθαρά τον σχεδιασμό της συγκολλητής ένωσης, Στόχο αποτελεί η κατανόηση των διαφόρων κατηγοριών συγκολλήσεων με βάση τη λειτουργία τους και πως οι απαιτήσεις σχεδιασμού θα εξαρτηθούν από αυτές τις κατηγορίες λειτουργικότητας.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και εργαστηριακής ερευνάς, και με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων συγκαταλέγονται τα ανάλογα λογισμικά σχεδιασμού και μελέτης για ανάλυση τάσεων (Pipe Stress analysis Software, Pressure Vessels analysis Software, Structural Analysis and Structural Design Software), ώστε να εκπαίδευση να αποτελέσει πρακτικό εργασιακό προσόν των Διπλωματούχων μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γραπτές εξετάσεις είναι στο σύνολο τους επτά με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με ελάχιστο βαθμό επιτυχία το 60% και συνολικής διάρκειας περίπου 8 ωρών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής στην Εκπαίδευση IWE: 2.800 ευρώ
Κόστος συμμετοχής στις Εξετάσεις: 100 ευρώ /εξέταση

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας