Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (Telephone Services)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Τηλεφωνικής Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης απευθύνεται σε πωλητές, γραμματείς, σε έρευνες μέσω τηλεφώνου, σε υπευθύνους εξυπηρέτησης πελατών που διαχειρίζονται εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, σε υπεύθυνους τμημάτων Marketing, πωλήσεων, σε υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων και σε αυτούς που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη.

Σκοπός

Το Σεμινάριο θέτει ως στόχο τη λειτουργία του τηλεφώνου ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης πωλήσεων προκειμένου τον καλύτερο και πλέον αντιπροσωπευτικό τρόπο οι δυνατότητες χρήσης και εφαρμογής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, με συγκεκριμένες τεχνικές και τρόπους τηλεφωνικής συμπεριφοράς.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το τηλέφωνο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν το τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας για έρευνες, Telemarketing, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Εξυπηρέτηση. Εκπαιδεύεστε επαγγελματικά στις τεχνικές τηλεφωνικής επικοινωνίας. Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης, που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες. Απευθύνεται επίσης, σε όλους όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ στην επιχείρηση και χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους, σε εκείνους δηλαδή που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της συλλογής πληροφοριών από την αγορά, την παρακολούθηση των κινήσεων του ανταγωνισμού, της έρευνας αγοράς, των δημοσίων σχέσεων με τους πελάτες ή με τις εισπράξεις οφειλών και υποχρεώσεων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εισαγωγή στην τηλεφωνική επικοινωνία και εξυπηρέτηση
2. Το τηλέφωνο ως εργαλείο. Η έννοια του Telemarketing. Promotion. Εξερχόμενες κλήσεις.
3. Τηλεφωνική επικοινωνία: Σε τι διαφέρει από την διαπροσωπική επικοινωνία.
4. Βασικοί όροι για επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία.
5. Η ακρόαση. Η δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης. Εμπλοκή στην ακρόαση. Επιτυχία στην ακρόαση. Ο τρόπος που ακούμε. Η ιδανική επικοινωνία.
6. Η επικοινωνία, τα «απαγορευτικά» αυτής και οι βασικές προϋποθέσεις.
7. Ο ρόλος της δημιουργικής σκέψης στην τηλεφωνική επικοινωνία. Το άγχος και η δημιουργική αντιμετώπισή του. Σωστός προγραμματισμός χρόνου.
8. Εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και θετική διάθεση. Απαλλαγή από το άγχος.
9. Βήματα για την σωστή συμπεριφορά στο τηλέφωνο.
10. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επαγγελματία τηλεφωνητή.
11. Τρόποι αποτελεσματικού χειρισμού των πελατών. Ιδιαίτεροι χαρακτήρες πελατών και τρόποι συμπεριφοράς απέναντί τους.
12. Η φωνή του τηλεπωλητή. Ο ενθουσιώδης πωλητής. Η τηλεφωνική επικοινωνία υπό τον έλεγχο του πωλητή.
13. Εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις στις τηλεφωνικές πωλήσεις.
14. Επιτυχία στις εξερχόμενες κλήσεις.
15. Πέντε σημεία που πρέπει να προσέχουμε.
16. Οι εισερχόμενες κλήσεις.
17. Επιτυχία στις εισερχόμενες κλήσεις.
18. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αντιρρήσεων και μέθοδοι διαχείρισης αυτών.
19. Συγκεκριμένα παραδείγματα αντιρρήσεων και η ενδεδειγμένη αντιμετώπισή τους.
20. Αντιμετώπιση δυσαρέσκειας από το τηλέφωνο. Τα βασικά σημεία. Συγκεκριμένα παραδείγματα αντιρρήσεων και αντιμετώπισή τους.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Σεμιναρίου
• Διάρκεια: 15 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).
• Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.