Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Τηλεφωνική Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στον εν λόγω κλάδο, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη επιτυχή λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας.  Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό έμπειροι εργαζόμενοι του κλάδου μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο χώρο, επενδύοντας στην ανάπτυξη της καριέρας τους.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μυήσει τους συμμετέχοντες σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων & επικοινωνίας σε στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το τηλέφωνο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν το τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας για έρευνες, Telemarketing, Πωλήσεις, Εισπράξεις, Εξυπηρέτηση. Εκπαιδεύεστε επαγγελματικά στις τεχνικές τηλεφωνικής επικοινωνίας. Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης, που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες. Απευθύνεται επίσης, σε όλους όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ στην επιχείρηση και χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους, σε εκείνους δηλαδή που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της συλλογής πληροφοριών από την αγορά, την παρακολούθηση των κινήσεων του ανταγωνισμού, της έρευνας αγοράς, των δημοσίων σχέσεων με τους πελάτες ή με τις εισπράξεις οφειλών και υποχρεώσεων.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή στην τηλεφωνική επικοινωνία και εξυπηρέτηση
2. Το τηλέφωνο ως εργαλείο. Η έννοια του Telemarketing. Promotion. Εξερχόμενες κλήσεις.
3. Τηλεφωνική επικοινωνία: Σε τι διαφέρει από την διαπροσωπική επικοινωνία.
4. Βασικοί όροι για επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία.
5. Η ακρόαση. Η δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης. Εμπλοκή στην ακρόαση. Επιτυχία στην ακρόαση. Ο τρόπος που ακούμε. Η ιδανική επικοινωνία.
6. Η επικοινωνία, τα «απαγορευτικά» αυτής και οι βασικές προϋποθέσεις.
7. Ο ρόλος της δημιουργικής σκέψης στην τηλεφωνική επικοινωνία. Το άγχος και η δημιουργική αντιμετώπισή του. Σωστός προγραμματισμός χρόνου.
8. Εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και θετική διάθεση. Απαλλαγή από το άγχος.
9. Βήματα για την σωστή συμπεριφορά στο τηλέφωνο.
10. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επαγγελματία τηλεφωνητή.
11. Τρόποι αποτελεσματικού χειρισμού των πελατών. Ιδιαίτεροι χαρακτήρες πελατών και τρόποι συμπεριφοράς απέναντί τους.
12. Η φωνή του τηλεπωλητή. Ο ενθουσιώδης πωλητής. Η τηλεφωνική επικοινωνία υπό τον έλεγχο του πωλητή.
13. Εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις στις τηλεφωνικές πωλήσεις.
14. Επιτυχία στις εξερχόμενες κλήσεις.
15. Πέντε σημεία που πρέπει να προσέχουμε.
16. Οι εισερχόμενες κλήσεις.
17. Επιτυχία στις εισερχόμενες κλήσεις.
18. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αντιρρήσεων και μέθοδοι διαχείρισης αυτών.
19. Συγκεκριμένα παραδείγματα αντιρρήσεων και η ενδεδειγμένη αντιμετώπισή τους.
20. Αντιμετώπιση δυσαρέσκειας από το τηλέφωνο. Τα βασικά σημεία. Συγκεκριμένα παραδείγματα αντιρρήσεων και αντιμετώπισή τους.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 15 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση τηςΠιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Τηλεφωνική Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελατών – Telephone Communication & Customer Service

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.