Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

PLC προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΚΔΒΜ ΔΕΛΤΑ - Αθήνα
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Ηλεκτρολόγους – Ηλεκτρονικούς – Αυτοματιστές – Συντηρητές – Τεχνικούς Αυτοματισμών –Μηχανικούς – Τεχνικούς Αυτοματισμών Βιομηχανίας – Κτιρίων – Ναυτιλίας – Τεχνικους συστημάτων ασφαλείας – security – Μηχανολόγους Μηχανικούς & όλα τα στελέχη που αναπτύσσουν ή συντηρούν Συστήματα Αυτοματισμού.

Σκοπός

Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με τα μικρά και μεγάλα PLC. Nα μπορούν να τα προγραμματίζουν και να μετατρέπουν κυκλώματα κλασικού αυτοματισμού σε γλώσσα PLC LADDER και FBD. Επίσης να προγραμματίζουν με παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές με αισθητήρες εισόδου – εξόδου, απαριθμητές, χρονικά, να συνδέουν και να προγραμματίζουν HMI Οθόνες Panel με τα PLC. Να δημιουργούν εφαρμογές με κινητό android και PLC.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν την ικανότητα να εγκαθιστούν και να προγραμματίζουν με ασφάλεια PLC, να τα καλωδιώνουν και να συνδέουν κάρτες επέκτασης. Να προγραμματίζουν σε γλώσσα FBD και Ladder και να δημιουργούν προγράμματα στα softwares της εταιρείας Siemens 1) LogoSoft8.2 και 2) Tia Portal V14. Nα δημιουργούν εφαρμογές με ψηφιακά και αναλογικά σήματα για βιομηχανία, αλλά και για Οικιακές εφαρμογές Smart home. Διάγνωση βλαβών και αντιμετώπιση προβλημάτων σε αυτοματισμούς με PLC.

Διδακτικές ενότητες

 • Εξοικείωση με μικρά PLC LOGO!8 και όλες τις κάρτες επέκτασης.
 • Αναλογικές- ψηφιακές- Θερμοκρασίας. Πλεονεκτήματα.
 • Παρουσίαση LOGO!SOFT8.2, αναλυτικά εξοικείωση με κάθε Function Block του προγράμματος.
 • Καλωδίωση PLC LOGO!8. Εφαρμογές σε κυκλώματα κινητήρων- φωτισμού-πνευματικά- αισθητήρες απόστασης-θερμοκρασίας κ.α
 • Μετατροπή προγραμμάτων από Κλασικό αυτοματισμό σε γλώσσα LADDERκαι FBD, αναλυτικά παραδείγματα, μέθοδοι επίλυσης.
 • Εφαρμογές χρονικές λειτουργίες (Delay-on-off), Up/Downαπαριθμητές.
 • Εξοικείωση με αναλογικά σήματα 0-10V,0-20mA, 4-20mA, Pt100.
 • Έλεγχος LOGO!8 με οθόνη LOGO-TDE, Δημιουργία menuστην οθόνη, αλλαγή φωτισμού της οθόνης.
 • Απομακρυσμένος έλεγχος LOGO!8, Εφαρμογή android HMI LOGO!
 • Σύνδεση LOGO!8 με HMIοθόνες Simatic Panel KTP400.
 • Logo Web Server εφαρμογές, έλεγχος του Logo!8 από το Web Server.
 • Παρουσίαση Logo Web Editor, δημιουργίας σελίδας στο Web Editror για απομακρυσμένο έλεγχο του Logo!8.
 • Εισαγωγή στα μεγάλα PLC S7-1200 και στον προγραμματισμό τους. Παρουσίαση Tia Portal και αναγνώριση PLC, καρτών επέκτασης, δημιουγία προγράμματος.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 του ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, το οποίο είναι Πιστοποιημένο από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ*) με Κωδικό Αδείας: 2000099.

*Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).

*Για τους σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ισχύει έκπτωση στα δίδακτρα. Ειδικές τιμές ισχύουν επίσης για ανέργους, φοιτητές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με την επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Ημέρες & Ώρες υλοποίησης: Παρασκευή 17:00 – 21:30 & Σάββατο 09:00 – 16:00

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.