Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Συγκολλήσεις, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

API 510 Pressure Vessels Inspectors

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Συγκολλήσεις, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Γλώσσα : Αγγλικά

Πληροφορίες Προγράμματος: Το online πρόγραμμα αποτελείται από 4 modules και σύνολο ερωτήσεων με στόχο την αύξηση των τεχνικών γνώσεων και την εξοικείωση με τον κώδικα. Παρέχει την βασική γνώση και θεωρείται το ελάχιστο απαιτούμενο για την εντατική διδασκαλία των 8 ημερών. Στόχος μας , να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα απαρτίζεται από υποψήφιους εξοικειωμένους με τον κώδικα. Τα online μαθήματα είναι προαπαιτούμενα για να συνεχίσει ο υποψήφιος την εκπαίδευση στην τάξη.

Αμέσως μετά αρχίζουν τα μαθήματα στην τάξη διάρκειας 8 ημερών σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων. Η πρώτη εβδομάδα περιλαμβάνει αναθεώρηση / επανάληψη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και παραδείγματα , επιδείξεις και υπολογισμούς πολύπλοκων τεχνικών θεμάτων. Η δεύτερη εβδομάδα περιλαμβάνει την διεξαγωγή προσομοιωμένων εξετάσεων πλήρως εναρμονισμένων με τις επίσημες εξετάσεις ΑΡΙ.

Εκπαιδευτική διάρθρωση Ο κορμός του μαθησιακού περιεχομένου περιλαμβάνει τα παρακάτω σημεία
1. Ποσοστά διάβρωσης και διαστήματα επιθεώρησης
2. Απόδοση συγκολλητών ενώσεων
3. Υπολογισμοί στατικής κεφαλής
4. Υπολογισμός του ελάχιστου πάχους για εσωτερική πίεση
5. Υπολογισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας
6. Διαδικασίες και υπολογισμοί πίεσης
7. Επισκευές εν λειτουργία σχετικά με το 510
8. Διαδικασίες ASME V μη καταστροφικού ελέγχου
9. Απαιτήσεις δοκιμών κρούσης
10. Καθορισμός μεγέθους συγκόλλησης για ανοίγματα
11. Θεωρία και υπολογισμοί (nozzle reinforcement)
12. Ανασκόπηση διαδικασίας συγκόλλησης και αξιολόγηση διαδικασίας συγκόλλησης (WPS / PQR,WPQ)
13. Γενικοί κανόνες για τη διεργασία της συγκόλλησης και ελέγχου βάσει API και ASME
14. Μηχανισμοί ζημιών σύμφωνα με το API 571

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Παροχές Σεμιναρίου: Πιστοποιητικό Επιθεωρητή API 510: Pressure Vessel Inspector

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 4.200€ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξετάσεων)

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας