Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά, Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Ενέργεια & Τεχνολογία

Έλεγχος & πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KAFKAS INSTITUTE of Training & Development

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά, Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Ενέργεια & Τεχνολογία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Σαλευρής Αντώνης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Αυτοματισμού)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μελετητές, επιβλέποντες συντηρητές που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, μηχανικούς και φοιτητές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αναλύονται τα πρότυπα ελέγχου & επανελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τα οποία ορίζονται από το ΦΕΚΒ-/844/16-05-2011. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους ελέγχους, που πρέπει να πραγματοποιούνται, στον σωστό και στον αποδοτικό τρόπο συμπλήρωσης των εγγράφων που απαιτούνται, τη μεθοδολογία αξιόπιστων δοκιμών και μετρήσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου. Επίσης γίνεται αναφορά στα νέα έγγραφα εναρμόνισης της σειράς ΕΛΟΤ HD 60364. Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε πραγματικό χώρο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:
1. Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ)
2. Βασική δομή του ΕΛΟΤ HD 384
3. Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
4. Αναφορά στα νέα έγγραφα εναρμόνισης της σειράς ΕΛΟΤ HD 60364
5. Βασικά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
6. Έγγραφα που συνοδεύουν την νέα ΥΔΕ
7. Έλεγχοι εγκαταστάσεων
8. Στοιχεία ελέγχων σε ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη
9. Στοιχεία ελέγχων σε υποσταθμούς μέσης τάσης
10. Στοιχεία ελέγχων σε UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χορήγηση Πιστοποιητικού συμμετοχής με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

200€
Δυνατότητα αποπληρωμής με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις. Ειδικές τιμές για ανέργους και φοιτητές.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας