Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Νέα Εργατική Νομοθεσία

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ICAP Training Solutions
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19/06/2019 έως 20/06/2019
16 ώρες
ΑΘΗΝΑ
18/07/2019 έως 19/07/2019
16 ώρες
ΑΘΗΝΑ
19/09/2019 έως 20/09/2019
16 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Νικόλαος Φραγκιαδάκης είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα εργατικά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Έχει σημαντική εργασιακή εμπειρία ως οικονομικός διευθυντής και ως εκπαιδευτής πάνω σε εργατικά - ασφαλιστικά θέματα καθώς και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνους Μισθοδοσίας και Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κάνουμε όλα τα απαραίτητα που προβλέπονται από τη νέα εργατική νομοθεσία; Προστατεύουμε τον οργανισμό μας;

• Το εργασιακό τοπίο έχει αλλάξει άρδην την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να αλλάζει διαρκώς με περισσότερες υποχρεώσεις αλλά και μεγαλύτερες ποινές.
• Η διαρκής εκπαίδευση είναι αναγκαία ώστε κάθε οργανισμός να προσαρμοστεί και να εξασφαλίσει την σύννομη συνέχεια των εργασιών του.
• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με πολλά παραδείγματα και case studies ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για όλο το φάσμα της εργατικής νομοθεσίας.
• Έτσι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, τα ολοένα και πιο σύνθετα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν.

Θεματολογία
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βασικές έννοιες Εργατικού Δικαίου
Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
Υποχρεώσεις εργοδοτών

Β) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
o Είδη
o Ισχύς
o Περιεχόμενο
Επέκταση ΣΣΕ και κήρυξή τους ως υποχρεωτικών
Ατομικές συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου
Υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
Υποβολή εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Γ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πλήρης Απασχόληση
Μερική Απασχόληση
Εκ περιτροπής Απασχόληση
Απασχόληση ανηλίκων
Απασχόληση Συνταξιούχων
Δανεισμός Εργαζομένων
Προβλέψεις άρθρου 9 του 4554/18
Πρόσληψη Εργαζομένων
Καταγγελία Σύμβασης Εργαζομένων
Οικειοθελής αποχώρηση Εργαζομένων
Καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης
Υποβολή Εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Δ) ΩΡΑΡΙΟ
Ωράριο εργασίας
Υπερεργασία
Υπερωρία
Πρόσθετη Εργασία
Διάλειμμα Εργασίας
Διευθέτηση Χρόνου εργασίας
Αργίες
Υποβολή εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Ε) ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Κατώτατα όρια αποδοχών
Νόμιμος Μισθός
Συμφωνημένος Μισθός
Επιδόματα σύμφωνα με τις ΣΣΕ
Προσαυξήσεις (υπερεργασία, υπερωρία, νυκτερινά, Κυριακές)
Υπολογισμός ωρομισθίου, ημερομισθίου, μηνιαίων αποδοχών σε πλήρη, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
Δώρα και Επιδόματα (Πάσχα, Χριστουγέννων, Αδείας)
Υποβολή ΑΠΔ
Υποβολή Εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ
Benefits in kind (Αυτοκίνητα, Ιατροφαρμακευτικές ασφάλειες κλπ)
Pension Plans
Bonuses
Salary Surveys
Pay-plans

ΣΤ) ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Κανονική άδεια
Κατάτμηση αδείας
Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
Άδεια άνευ αποδοχών
Άδεια τοκετού-λοχείας
Ειδικά θέματα αδειών (Άδεια ανατροφής τέκνων, άδεια σπουδαστών, άδεια συνδικαλιστών)
Βιβλίο αδειών και υποβολή μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Ζ) ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Βραχεία ασθένεια
Άδεια ασθενείας
Αποδοχές ασθενείας
Εργατικά ατυχήματα
Υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

Η) ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To κόστος συμμετοχής είναι 550€ συν ΦΠΑ και μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας