Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΒUSINESS PLAN)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γιώργος Μανουσόπουλος Οικονομολόγος, Ειδικός Κοστολόγος, Αξιολογητής Επενδυτικών Σχεδίων & Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Έχει Εργασιακή Εμπειρία 35 χρόνων τόσο σαν Στέλεχος και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, όσο και σαν Εισηγητής σε Σεμινάρια Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί με την Οργάνωση Επιχειρήσεων, με την Κοστολογική Οργάνωση και Ανάπτυξη Κοστολογικών Μοντέλων, με τον Έλεγχο Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών μέσω της Ανάλυσης και Αξιολόγησης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, με την Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Business Plan, με την Ανάπτυξη Budget & Budget Control, με την Ανάπτυξη Marketing Plan κ.λ.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση. Με το σχέδιο αυτό, επιδιώκεται η ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάμενου εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (οικονομικά αποτελέσματα, οργανωτική δομή, προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, χρηματοοικονομική διαχείριση κ.λ.π.), καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος (υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς, θέση της επιχείρησης στην αγορά, ανταγωνισμός, εξελίξεις και προοπτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς). Με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση, θα καθορισθούν οι τελικές προτάσεις, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης και την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Υποστηρικτικό υλικό:
• Το σεμινάριο σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή
• Τεχνοοικονομικά στοιχεία και πληροφορίες υπό μορφή εκπαιδευτικής άσκησης για να αναπτύξετε μελέτη προϋπολογισμού την οποία θα μας στείλετε και θα σας δώσουμε την αξιολόγηση
• Η παρουσίαση θα γίνει σε εξειδικευμένο λογισμικό

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας