Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Προγραμματισμός Παραγωγής / Κοστολόγηση

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EUROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Προγραμματισμός Παραγωγής / Κοστολόγηση

ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες με απλό και κατανοητό τρόπο να εξοικειωθούν μέσα από ασκήσεις και παραδείγματα (case studies) στα βασικά οικονομικά θέματα και να μάθουν όλες τις οικονομικές έννοιες, που τους είναι απαραίτητες στην καθημερινή επαγγελματική ενασχόλησή τους. Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν κάθε μέρα οι διοικούντες και τα στελέχη κάθε επιχείρησης εμπεριέχουν οικονομικά μεγέθη και έννοιες, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τα στοιχεία και τα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, να μπορούν να παίρνουν τις αποφάσεις αυτές βάσει πραγματικών δεδομένων και να αντιλαμβάνονται το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

«Ότι δεν μετριέται δεν διοικείται. Το Κόστος είναι το κύριο μέσο αποτελεσματικής Διοίκησης»
Στις μέρες μας όλες οι επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες έχουν ανάγκη από στελέχη με ειδικές γνώσεις στην κοστολόγηση του προϊόντος-εμπορεύματος-υπηρεσίας που παράγουν και πωλούν. Η κοστολόγηση είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της οικονομικής επιστήμης. Το σεμινάριο αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη:

ΜΕΡΟΣ 1Ο . STANDARD COST
Ημερομηνίες Αθήνα : 28-31/01/2020 ή 30/3-02/ 04/2020
Ωράριο: 17.00-21.00
Σε αυτό το κομμάτι καταδεικνύεται το πόσο σημαντικό είναι για την Διοίκηση κάθε επιχειρηματικής μονάδας το Πρότυπο Κόστος σαν ένα αποτελεσματικό μέσο Διοίκησης και Ελέγχου. Η λειτουργία του Ελέγχου είναι αλληλένδετη με την λειτουργία του Σχεδιασμού όπως επίσης και με τις λειτουργίες της Οργάνωσης, της εναρμόνισης της διεύθυνσης με τους αντικειμενικούς σκοπούς, την υποκίνηση για αύξηση παραγωγικότητας και με τις άλλες λειτουργίες της Επιχείρησης, αλλά και την συμπίεση του τελικώς πραγματοποιηθέντος κόστους.

ΜΕΡΟΣ 2Ο ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (A.B.C)
Ημερομηνίες: 13-15/05/2020
Ωράριο:17.00-21.00

Για να επιτύχουμε ορθή κατανομή ή καταλογισμό του εμμέσου (λειτουργικού) κόστους στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσουμε προηγούμενα σε προσδιορισμό των επί μέρους δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται μέσα στα παραγωγικά τμήματα ή λειτουργίες όπου παράγεται ομοιογενές έργο , να προσδιορίσουμε το κόστος αυτής της δραστηριότητας και να το καταλογίσουμε μόνο στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποίησαν τις δραστηριότητες αυτές και ανάλογο με το πόσο ή το μέρος που τις χρησιμοποίησαν.
Μόνο όταν το κόστος είναι ακριβές και προσδιορίζεται στο χρόνο που πρέπει μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη πληροφορία , ικανή να βοηθήσει στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης
Μερικά από τα προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιούν όλες τις δραστηριότητες , ορισμένα χρησιμοποιούν μέρος από αυτές και σχεδόν κανένα δεν χρησιμοποιεί ίδιες ποσότητες από κάθε δραστηριότητα.

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΒUSINESS PLAN)
Ημερομηνίες: 11-13/03/2020
Ωράριο:17.00-21.00

Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση. Με το σχέδιο αυτό, επιδιώκεται η ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάμενου εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (οικονομικά αποτελέσματα, οργανωτική δομή, προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, χρηματοοικονομική διαχείριση κ.λ.π.), καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος (υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς, θέση της επιχείρησης στην αγορά, ανταγωνισμός, εξελίξεις και προοπτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς). Με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση, θα καθορισθούν οι τελικές προτάσεις, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης και την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Υποστηρικτικό υλικό:
• Το σεμινάριο σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή
• Τεχνοοικονομικά στοιχεία και πληροφορίες υπό μορφή εκπαιδευτικής άσκησης για να αναπτύξετε μελέτη προϋπολογισμού την οποία θα μας στείλετε και θα σας δώσουμε την αξιολόγηση
• Η παρουσίαση θα γίνει σε εξειδικευμένο λογισμικό

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας