Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Οπτικός Έλεγχος (VT) Με δυνατότητα πιστοποίησης κατά EN-ISO 9712 ή SNT-TC-1A ή PCN (LEVEL II)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί που θα ήθελαν να πιστοποιηθούν κατά EN-ISO 9712 ή κατά SNT-TC-1A ή κατά PCN LEVEL II στη μέθοδο του οπτικού ελέγχου.

Πιστοποίηση κατά Διδακτικές Ώρες

 • 1 SNT-TC-1A (Level II) 40
 • 2 EN-ISO 9712 (Level II) 40
 • 3 PCN (Level II) 40

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση του οπτικού ελέγχου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 •  Εισαγωγή στον οπτικό έλεγχο - ορισμοί - ιστορία - γενική επισκόπηση οπτικού ελέγχου
 •  Φυσική του φωτός
 •  Το μάτι και η όραση
 •  Συνθήκες περιβάλλοντος
 •  Πηγές φωτός
 •  Οπτικά βοηθήματα
 •  Εξοπλισμός μετρήσεων
 •  Μετρητές θερμοκρασίας
 •  Συνθήκες επιφάνειας
 •  Διαδικασίες ελέγχων
 •  Καταγραφή και αναφορά
 •  Ορισμοί
 •  Πρακτική άσκηση, ανίχνευση σφαλμάτων με τη μέθοδο του οπτικού ελέγχου
 •  Γραπτές οδηγίες για τον Επιθεωρητή Επιπέδου Ι
 •  Σύνταξη έκθεσης αναφοράς - τεκμηρίωση κατά SNT-TC-1A  ή κατά EN-ISO 9712 ή κατά PCN

Πληροφορίες συμμετοχής

Διεξαγωγές: 

 • 11/09/2023 έως 15/09/2023
  Εξετάσεις Πιστποίησης Οπτικός Έλεγχος (VT) Κατά  PCN (LEVEL II) 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • 06/10/2023 έως 10/11/2023
  Εξετάσεις Πιστποίησης Οπτικός Έλεγχος (VT) Κατά  PCN (LEVEL II) 13 Νοεμβρίου 2023

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.