Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

PLC SIMATIC - S7 300 - B’ Επίπεδο

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς συντηρητές ή προϊσταμένους τμημάτων συντήρησης, οι οποίοι γνωρίζουν το περιβάλλον του Simatic Manager και έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν και να κατανοούν ένα υφιστάμενο πρόγραμμα αυτοματισμού.

Σκοπός

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους σε ό,τι αφορά τη συντήρηση μιας εφαρμογής προγραμματιζόμενου αυτοματισμού με χρήση των PLC της σειράς S7-300. Ειδικότερα, το σεμινάριο εστιάζει στη διαχείριση δεδομένων των Data Block, τη χρησιμοποίηση παραμετροποιημένων FC και FB και τα σημεία ελέγχου αυτών των Block προγραμματισμού, τη χρησιμοποίηση των ΟΒ για εντοπισμό σφαλμάτων, τη χρησιμοποίηση των εργαλείων εντοπισμού σφαλμάτων, όπως Module Information, Reference Data, Compare Blocks, Rewiring, Go to. Τέλος, γίνεται αναφορά στα δίκτυα επικοινωνίας MPI μεταξύ διαφορετικών σταθμών αυτοματισμού.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Data block
• Τοπικές μεταβλητές: πώς και πότε τις χρησιμοποιούμε
• Εντολές κλήσης μπλοκ
• Εντολές διακλάδωσης
• Χρησιμοποίηση των FC και FB
• Παραμετροποιημένα μπλοκ προγραμματισμού
• Εντολές μετατροπής, εντολές λογικής Word – Dword , εντολές των Accumulator
• Μπλοκ οργάνωσης
- Κατηγορίες των OB και πώς χρησιμοποιούνται
- Χρήση των OB στον εντοπισμό σφαλμάτων
• Αναλογικές κάρτες, αναλογικά σήματα τάσης – έντασης, καλωδίωση αναλογικών σημάτων
• Ρυθμίσεις στο Hardware configuration για αναλογικές κάρτες
• Διευθύνσεις των αναλογικών μονάδων, εντολές πρόσβασης σε αναλογικά σήματα
• Αναπαράσταση μιας αναλογικής τιμής και ανάλυση της προσμετρούμενης τιμής
• Επεξεργασία αναλογικών σημάτων
• Τοποθέτηση κλίμακας στις αναλογικές εισόδους, χρησιμοποίηση του FC 105
• Διαμόρφωση αριθμού τύπου Real για αναλογικές εξόδους, χρησιμοποίηση του FC 106
• Αντιμετώπιση σφαλμάτων - κατηγορίες σφαλμάτων
• Το εργαλείο Moduleinformation
• Το εργαλείο Diagnosticbuffer και οι πληροφορίες που μας δίνει
• Διάγνωση με τη βοήθεια των IStack, BStack, LStack
• Σφάλματα λογικής: χρησιμοποίηση του εργαλείου Reference Data
• Απεικόνιση του εργαλείου Cross Reference και οι πληροφορίες που μας δίνει
• Χρήση φίλτρων στα Reference Data
• Εργαλεία Find and replace, Rewiring
• Εργαλείο Compare blocks
• Hardware σφάλματα και πώς τα εντοπίζουμε μέσω του εργαλείου Hardware Diagnostics
• Μετάβαση μέσω του εργαλείου Open Station Online, πληροφορίες που βρίσκουμε, ανάλυση πληροφοριών μέσω του εργαλείου Object Properties
• Πληροφορίες για το σύστημα
• Αποθήκευση, αρχειοθέτηση. Υπολογισμός του μεγέθους ενός Project, αντιγραφή προγράμματος σε κάρτα μνήμης
• MPI δίκτυα επικοινωνίας, χρησιμοποίηση του εργαλείου Global Data

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.