Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Project Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2
ΑΘΗΝΑ
03/04/2023
12 ώρες

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι εισηγητές από τον Οργανισμό IST College – IEK ΣΒΙΕ. Όλοι οι εισηγητές είναι έμπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων και καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη που το αντικείμενο της εργασίας τους αφορά την διαχείριση ενός έργου, και θέλουν να ανανεώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους. Το σεμινάριο προαιρετικά μπορεί να συνδυαστεί με την εκμάθηση της πιό εύχρηστης πλατφόρμας για Project Management το “BITRIX 24”

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν ένα έργο (project) σε μία επιχείρηση από την θέση του επικεφαλής αλλά και ως μέλη του project. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, εκτέλεσης και ελέγχου ενός project.

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα
Α. Project Management – Μέρος 1ο (4 ώρες)

Εισαγωγή / Γενική Άποψη του Project Management: Ορισμός - Συστήματα - Βασικά Βήματα
Σχεδιασμός & Προτάσεις για Αποτελεσματικό Project Management
Αποστολή - Στόχοι - Κίνδυνοι ενός Project

Β. Project Management – Μέρος 2ο (4 ώρες)
Η χρήση της WBS για το Σχεδιασμό ενός Project
Χρονοπρογραμματισμός ενός Project
Χρονοπρογραμματισμός των Υπολογισμών
Έλεγχος & Αξιολόγηση ενός Project

Γ. Project Management – Μέρος 3ο (4 ώρες)
Έλεγχος του Έργου μέσω Earned Value Analysis (Ανάλυση Πιστοποιημένης Αξίας)
Διοίκηση Ομάδας Έργου
Εφαρμογή του Project Management στην Επιχείρηση
Ανακεφαλαίωση

Πληροφορίες συμμετοχής

 Το πρόγραμμα προσφέρεται σε :

  • Προγραμματισμένο Τμήμα στις εγκαταστάσεις μας - Λ.Συγγρού 68 (Δίπλα στο Μετρό Συγγρού - Φιξ)
  • Online συμμετοχή μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος ακολουθώντας το πρόγραμμα μαθημάτων.
  • E-learning με on demand παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων των μαθημάτων στους δικούς σας χρόνους με εξατομικευμένο πρόγραμμα φοίτησης, μέσω των υπερσύγχρονων πλατφορμών του IST College.
  • Mixed : Δημιουργήστε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης χρησιμοποιώντας όποιους από τους παραπάνω τρόπους παρακολούθησης συνδυαστικά.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.