Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management

Diploma in Business Administration

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
IST College ΚΔΒΜ2

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εξειδικευμένοι εισηγητές από τον Οργανισμό IST College – IEK ΣΒΙΕ. Όλοι οι εισηγητές είναι έμπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων και καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους. Κατά την διάρκεια του Diploma θα συμμετάσχει ως special guest σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, με ένα 3ωρο βιωματικό σεμινάριο η κορυφαία Επικοινωνιολόγος κ. Κατερίνα Γκαγκάκη, η οποία θα μας μεταφέρει την επαγγελματική της εμπειρία στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων, της Επικοινωνίας και του Corporate Branding.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Παρέχει πρακτικές γνώσεις, τεχνικές και ιδέες για άμεση εφαρμογή στην εργασία.

ΣΚΟΠΟΣ

Το Diploma in Business Administration είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών, παραγωγικών μονάδων στη θεωρία και στις βασικές πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους σύγχρονες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες στο Management προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

SPECIAL GUEST
Κατά την διάρκεια του Diploma θα συμμετάσχει ως special guest σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας , με ένα 3ωρο βιωματικό σεμινάριο η κορυφαία Επικοινωνιολόγος κα Κατερίνα Γκαγκάκη , η οποία θα μας μεταφέρει την επαγγελματική της εμπειρία στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων , της Επικοινωνίας και του Corporate Branding.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Crisis Management
Τι είναι κρίση
Διαχείριση κινδύνων
Μειώνοντας τις κρίσεις και τις επιπτώσεις τους
Συστήματα προειδοποίησης
Διαχείριση των ΜΜΕ και της εικόνας μας
Σχέδια αντιμετώπισης και ανάκαμψης
Η ψυχολογία κατά την διάρκεια της ανάκαμψης
Αξιολόγηση της διαχείρισης κρίσης
Διαχείριση σκανδάλων
Ενδοεταιρικές κρίσεις
Case studies

Conflict Management
Ορισμός και τύποι συγκρούσεων
Αιτίες πρόκλησης συγκρούσεων
Συνέπειες συγκρούσεων
Τρόποι πρόληψης, αντιμετώπισης και καταστολής του προβλήματος

Time & Stress Management
TIME MANAGEMENT
Οφέλη καλής και συνέπειες κακής διαχείρισης χρόνου
Αιτίες σπατάλης χρόνου
Προσωπική οργάνωση και προγραμματισμός
Διαχείριση μέσων επικοινωνίας σε σχέση με το χρόνο
Διαχείριση συνεργασίας με άλλους σε σχέση με το χρόνο
Στρατηγικές Οργάνωσης & Τάξης του Χώρου

STRESS MANAGEMENT
Ορισμός άγχους και συμπτώματα
Αιτίες δημιουργίας άγχους στον εργασιακό χώρο
Εργαλεία της νευρο-επιστήμης για την αντιμετώπιση του άγχους
Εργασιακή εξουθένωση και τρόποι πρόληψής της

Management
Α. Εισαγωγή στο management (4 ώρες)
Προγραμματισμός
Οργάνωση
Ο ρόλος των ομάδων
Management και Leadership

Β. Ανάλυση καταστάσεων (4 ώρες)
Τεχνικές ανάλυσης
Λήψη αποφάσεων
Διοίκηση δια στόχων

Γ. Έλεγχος παραγωγικότητας (4 ώρες)
Η διαδικασία
Λήψη αποφάσεων
Βελτίωση

Δ. Βελτίωση Δημιουργικότητας (4 ώρες)
Διοίκηση και Κίνητρα Ανάπτυξης Προσωπικού
Καινοτομία και management

Communication Skills & Body Language
Η σημασία της αποτελεσματικής
επικοινωνίας – Μοντέλα επικοινωνίας
Κατανόηση συντελεστών επικοινωνίας
Στυλ επικοινωνίας
Αποτελεσματική αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας (λεκτική & μη λεκτική επικοινωνία, αρνητικό και θετικό feedback)
Γλώσσα του σώματος
Προφορικές παρουσιάσεις
Γραπτή επικοινωνία
Αποτελεσματική λήψη μηνυμάτων επικοινωνίας (ενεργή ακρόαση, παράφραση, ερωτήσεις, λήψη feedback)

Public Relations
Ορισμοί Δημοσίων Σχέσεων, Στόχος, Λειτουργίες, Κώδικας Δεοντολογίας
Προσόντα και ικανότητες των επαγγελματιών Δημοσίων Σχέσεων
Εταιρική παρουσία
Οι Δημόσιες Σχέσεις «ενάντια» όλων
Ενδοεταιρικές ΔΣ
Πως ξεκίνησαν όλα
Επικοινωνία: κορωνίδα των ΔΣ
Οι άνθρωποι και οι φορείς των ΔΣ
Αντιμετώπιση κρίσεων
Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων και εφαρμογή
ΜΜΕ & ΔΣ
Δημόσιος βίος & ΔΣ
ΔΣ δημόσιων προσώπων
Εταιρικές εκδηλώσεις
Case studies

Marketing
o ΕΙΣΑΓΩΓΗ ‘Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
o ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Εθνικό μάρκετινγκ και διεθνές μάρκετινγκ
Στρατηγικό και Τακτικό Μάρκετινγκ
o Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
o Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Πρώτο στάδιο διαδικασίας έρευνας
Δεύτερο στάδιο διαδικασίας έρευνας
o ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
o Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Έννοια, ορισμοί και παραδείγματαo Επιλογή Στρατηγικής
Τι περιλαμβάνει η Στρατηγική
o ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Ο κύκλος ζωής του προϊόντος στο μάρκετινγκ
Η επωνυμία (branding)
o Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προσδιορισμός της τιμής
Προσδιοριστικοί παράγοντες της τιμής
Τιμολόγηση νέου προϊόντος
o Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ LOGISTICS
Γενικά
Κανάλια διανομής
Σχεδιασμός και αξιολόγηση των καναλιών διανομής
o Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γενικά
Η διαδικασία επικοινωνίας
Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης
Ο σχεδιασμός της διαφημιστικής καμπάνιας
Από την Προώθηση Πωλήσεων και το Direct Marketing στο Customer Relationship Marketing και στο Digital Marketing
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Project Management
Α. Project Management – Μέρος 1ο (4 ώρες)
Εισαγωγή / Γενική Άποψη του Project Management: Ορισμός - Συστήματα - Βασικά Βήματα
Σχεδιασμός & Προτάσεις για Αποτελεσματικό Project Management
Αποστολή - Στόχοι - Κίνδυνοι ενός Project

Β. Project Management – Μέρος 2ο (4 ώρες)
Η χρήση της WBS για το Σχεδιασμό ενός Project
Χρονοπρογραμματισμός ενός Project
Χρονοπρογραμματισμός των Υπολογισμών
Έλεγχος & Αξιολόγηση ενός Project

Γ. Project Management – Μέρος 3ο (4 ώρες)
Έλεγχος του Έργου μέσω Earned Value Analysis (Ανάλυση Πιστοποιημένης Αξίας)
Διοίκηση Ομάδας Έργου
Εφαρμογή του Project Management στην Επιχείρηση
Ανακεφαλαίωση

Risk Management
• Εισαγωγή στην Έννοια του Κίνδυνου
• Εισαγωγή στη Μέθοδο Μέτρησης Κινδύνου Value at Risk (VaR)
• Υπολογισμός VaR με Αναλυτικές Μεθόδους
• Υπολογισμός VaR με Μεθόδους Προσομοίωσης
• Υλοποίηση της Μεθόδου VaR
• Διαχείριση Κινδύνου
• Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)
• Κατηγορίες Κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των Στρατηγικών, Οικονομικών, Επιχειρησιακών
και Οργανωσιακών, με Παραδείγματα, Εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές
• Προσομοίωση Καταστάσεων Κρίσης – Stress Testing

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης με το Σήμα Ποιότητας Εκπαίδευσης QUALITY TRAINING LABEL Επιπέδου ADVANCED
με κωδικό QTL-CERT-008-022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η Διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία και με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

ΠΑΡΟΧΕΣ
• Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
• Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
• Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
• Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
• e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας