Κατηγορία:
ISO/Haccp/OHSAS, ISO

ISO 22301 Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Haccp/OHSAS, ISO

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ζαφείρης Κόβρας,
Αναστάσιος Ναούμ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Όλοι εκείνοι που χρειάζονται λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης των ΣΔΕΣ, είναι ευπρόσδεκτοι. Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης, Διοικήσεις οργανισμών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και συντήρηση του ISO 22301, προσωπικό που εργάζεται με ρυθμιστικές αρχές, προσωπικό που εκτελεί επιθεωρήσεις πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους και όσοι απαιτούν λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης ΣΔΕΣ.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) ως προς το πρότυπο ISO 22301, σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 19011 και ISO 17021, κατά περίπτωση. Λεπτομερέστερα, το σεμινάριο προσφέρει στους μαθητές τη βάση για να γίνουν μεταξύ άλλων ικανοί Επικεφαλής Επιθεωρητών, μέσω των ακόλουθων ενοτήτων:
• Σκοπός ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας, πρότυπα Επιχειρηματικής Συνέχειας, επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης και πιστοποίηση τρίτου μέρους.
• Επεξήγηση του ρόλου ενός επιθεωρητή για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, την αναφορά και την ανατροφοδότηση μιας επιθεώρησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας σύμφωνα με το ISO 19011 και απόκτηση ικανοτήτων για την επίτευξη συμμόρφωσης (ή με άλλο τρόπο) με το ISO 22301 μέσω ασκήσεων και παιχνιδιού ρόλων.
• Δημιουργία ευρημάτων επιθεώρησης
• Πλαίσιο Plan-Do-Check-Act (PDCA)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ 81-20, ΕΝ 81-50

Γενικές Πληροφορίες:
Τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 81-20:2014 ΚΑΙ εν 8150:2014 εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλους τους νέους ανελκυστήρες από 01/09/2017.
Το Εν 81-20
Το ΕΝ 81-50
Στο παρόν σεμινάριο, παρουσιάζονται αναλυτικά οι νέες απαιτήσεις των προτύπων αυτών σε σχέση με τα προηγούμενα ΕΝ 81-1 και ΕΝ 81-2

Περιεχόμενα
- Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων και στα Εναρμονισμένα Πρότυπα.
- Συνοπτική παρουσίαση των προτύπων 81-20 και 81-50
- Αναλυτική παρουσίαση των νέων απαιτήσεων του προτύπου 81-20
- Ανάπτυξη και επεξήγηση βασικών επιμέρους σημείων

Προτεινόμενη προηγούμενη γνώση:
Η γνώση των απαιτήσεων του ISO 22301 και η γνώση των αρχών και εννοιών της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού και των οφελών μιας Ανάλυσης Επιχειρηματικών Επιπτώσεων (BIA), των αρχών της ανάλυσης και αξιολόγησης επικινδυνότητας, των τυπικών στρατηγικών επιχειρηματικής συνέχειας, των επιλογών αντίμετρων επιχειρησιακής συνέχειας, των κριτηρίων απόδοσης ενός ΣΔΕΣ, των μετρήσεων παρακολούθησης και απόδοσης όπως επίσης και των μεθοδολογιών ασκήσεων και ελέγχου, θα βοηθήσουν την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης) θα οδηγήσει στην έκδοση πιστοποιητικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει μια αίτηση καταχώρησής σας ως επιθεωρητής IRCA. Η πιστοποίηση ως επιθεωρητής IRCA αποτελεί σαφή αναγνώριση των προσόντων σας και σας καθιστά ικανό επαγγελματία επιθεωρητή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα με υλικό στην αγγλική

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας