ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
DPO CERTIFICATION
Αθήνα: 6, 7 & 8/5
ISO-Haccp

Σεμινάρια: ISO

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 50 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Η κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου με πρακτικά παραδείγματα από τη μεγάλη εμπειρία των συμβούλων της PRIORITY, αναλύοντας τα νέα στοιχεία που φέρνει έναντι του προτύπου OHSAS 18001....
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Το μονοήμερο, πιστοποιημένο από το IRCA, σεμινάριο εισάγει τους συμμετέχοντες στις απαιτήσεις του ISO 45001:2018......
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις του Νέου προτύπου και παρουσιάζεται η μεθοδολογία ορθής εφαρμογής του. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2019
Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις απαιτήσεις και τα περιεχόμενα του προτύπου ISO 9001:2008 και τις αλλαγές του ISO 9001:2015 DIS, Να αντιληφθούν πως οι απαιτήσεις του προτύπου ενσωματώνονται στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητα...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προσέγγιση των αρχών διαχείρισης ποιότητας και των απαιτήσεων του προτύπου EN 15224:2016, για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και διαχείριση των πηγών κινδύνου στις κλινικές διεργασίες,...
ΑΘΗΝΑ 08/05/2019
Η έκδοση του 2017 του διεθνούς προτύπου ISO 17025 αποτελεί το σύγχρονο πλαίσιο για την ορθή λειτουργία και τη διαπίστευση των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων....
ΑΘΗΝΑ 08/05/2019
Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει πέραν των γνωστών συστημικών γνώσεων των Συστημάτων Διαχείρισης (ελέγχου τεκμηρίωσης, εκπαίδευσης, εσωτερικών επιθεωρήσεων, διαχείρισης ...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 14001. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τιςαπαιτ...
ΑΘΗΝΑ 09/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει τα νέο πρότυπο σχετικά με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 22000:00. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις ...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: 1. Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001 2. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Το συγκεκριμένο διαδραστικό σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των διαφορών και των νέων ζητημάτων που θέτει το καινούργιο πρότυπο σε σχέση με την έκδοση του 2008....
ΑΘΗΝΑ 10/05/2019
Η κατανόηση των συστατικών στοιχείων ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης μέσα από την εμπειρία των συμβούλων της PRIORITY....
ΑΘΗΝΑ 10/05/2019
Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν, να βελτιώνουν και να επιθεωρούν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015....
ΑΘΗΝΑ 13/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του ISO 9001 βάσει της έκδοσης του 2015 και αναλύονται οι απαιτήσεις του. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη νέα δομή του προτύπου. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη διαδικασία διεν...
ΑΘΗΝΑ 13/05/2019
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και να επιθεωρούν Συ...
ΑΘΗΝΑ 13/05/2019
Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η παροχή βασικής γνώσης μετρολογίας, όπως αυτή εφαρμόζονται μέσω των προσεγγίσεων του ISO (Οδηγοί ISO GUM, ISO VIM, η σειρά Προτύπων ISO 5725). Δίνεται έμφαση και εξειδίκευση σε τεχνικές οι οπο...
ΑΘΗΝΑ 14/05/2019
Στο σύγχρονο κόσμο που κάθε επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει πολλές μη οικονομικές προκλήσεις, η εταιρική κοινωνική ευθύνη θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ακόμα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τ...
ΑΘΗΝΑ 14/05/2019
Οι μαζικές μη στοχευμένες επιθέσεις στο διαδίκτυο αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Οι επιπτώσεις από την απώλεια κρίσιμων δεδομένων και από τη μη διαθεσιμότητα κρίσιμων συστημάτων των εταιρειών είναι ανυπολόγιστες. Το σεμινάρι...
ΑΘΗΝΑ 16/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΡΟΔΟΣ
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διεξάγουν επιθεωρήσεις προστιθέμενης αξίας, να κατανοήσουν τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης , να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πρ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο

Η γνώση κι η εμπειρία μας,
το κλειδί της επιτυχίας σας.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας