Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Οι νέες απαιτήσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384
- Μέτρα προστασίας και εφαρμογή αυτών:

  • στην ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας (άμεση και έμμεση επαφή – διατάξεις προστασίας)
  • στις θερμικές επιδράσεις (πυρκαγιά, θερμικές επιδράσεις, εγκαύματα και υπερθερμάνσεις)
  • στις υπερεντάσεις (διατάξεις προστασίας, υπερφορτίσεις, ρεύματα βραχυκυκλώματος και συνδυασμό περιπτώσεων)
  • στη μείωση της τάσης ηλεκτροδότησης (διατάξεις προστασίας)
  • στην απομόνωση και διακοπή ηλεκτροδότησης
  • στο ηλεκτρικό τόξο

- Επιλογή μέτρων προστασίας σε σχέση με τις υπάρχουσες εξωτερικές επιδράσεις
- Η έννοια του ουδετέρου στις ΗΕ
- Στοιχεία επιλογής και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού (συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις συνθήκες λειτουργίας του)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.