Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Υγιεινή & Ασφάλεια, Ηλεκτρολογικά

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ
22/10/2021 έως 25/10/2021
16 Δ.Ω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Οι νέες απαιτήσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384
- Μέτρα προστασίας και εφαρμογή αυτών:
• στην ασφάλεια έναντι ηλεκτροπληξίας (άμεση και έμμεση επαφή – διατάξεις προστασίας)
• στις θερμικές επιδράσεις (πυρκαγιά, θερμικές επιδράσεις, εγκαύματα και υπερθερμάνσεις)
• στις υπερεντάσεις (διατάξεις προστασίας, υπερφορτίσεις, ρεύματα βραχυκυκλώματος και συνδυασμό περιπτώσεων)
• στη μείωση της τάσης ηλεκτροδότησης (διατάξεις προστασίας)
• στην απομόνωση και διακοπή ηλεκτροδότησης
• στο ηλεκτρικό τόξο
- Επιλογή μέτρων προστασίας σε σχέση με τις υπάρχουσες εξωτερικές επιδράσεις
- Η έννοια του ουδετέρου στις ΗΕ
- Στοιχεία επιλογής και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού (συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις συνθήκες λειτουργίας του)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας