Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά, ΕΛΟΤ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΟΤ HD384

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ
11/10/2021 έως 14/10/2021
16 Δ.Ω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

- Εισαγωγή στο Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384
- Νομικό πλαίσιο και τις υπουργικές αποφάσεις που αφορούν το Πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384
- Προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων (συνθήκες χρήσης, τροφοδότηση και δομή, μέγιστη ζήτηση και ετεροχρονισμός, εξωτερικές επιδράσεις, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και επιλεκτικότητα, δυνατότητα συντήρησης και εφεδρικές τροφοδοτήσεις)
- Μέτρα προστασίας για ασφάλεια
•Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας
•Προστασία έναντι θερμικών επιδράσεων
•Προστασία έναντι υπερεντάσεων
•Προστασία έναντι μειώσεων της τάσης
•Απομόνωση και διακοπή
- Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού
- Ηλεκτρικές γραμμές (τρόποι εγκατάστασης, μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα)
- Υπολογισμοί διατομών αγωγών, πτώση τάσης και προδιαγραφές ηλεκτρικών συνδέσεων
- Όργανα προστασίας και ελέγχου (διατάξεις προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας, υπερεντάσεων, μειώσεων της τάσης, απομόνωσης και διακοπής)
- Γειώσεις και αγωγοί προστασίας
- Συστήματα Σύνδεσης Γειώσεων (ΤΤ, ΤΝ, ΙΤ) – Παροχές
- Διατάξεις γειώσεων προστασίας – λειτουργίας και διατάξεις γειώσεων λειτουργίας και προστασίας
- Θεμελιακή γείωση – Παρατηρήσεις και επισημάνσεις
- Αγωγοί ισοδυναμικών συνδέσεων – Παρατηρήσεις
- Γειώσεις και ισοδυναμικές συνδέσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών
- Βασικοί έλεγχοι και δοκιμές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
- Εγκαταστάσεις σε χώρους ειδικών απαιτήσεων (λουτρά, εργοτάξια, πισίνες κ.λπ.)
- Προτάσεις για την βελτιστοποίηση του Πρότυπου του ΕΛΟΤ HD 384

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας