Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Συγκολλήσεις, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

NACE Coating Inspector - CIP Level 2

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Συγκολλήσεις, Μετρήσεις & 'Ελεγχοι

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Αφορά τόσο την «Εφαρμογή» όσο και την «Επιθεώρηση» των τεχνικών προστασίας των μεταλλικών κατασκευών σε στεριά και θάλασσα σε ανώτερο επίπεδο. Ειδικότερα απευθύνεται:
· Project engineers
· Quality assurance managers
· Contractors
· Technical sales representatives
· Blasters
· Paint applicators
· Maintenance personnel

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση μετά το πέρας του προγράμματος εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να έχουν γνώση των παρακάτω ενοτήτων και δραστηριοτήτων (στην Αγγλική γλώσσα):

- Explain advanced corrosion theory as it applies to the role of cathodic protection when used with coatings
- Identify types of environmental controls, and inspection concerns associated with the use of digital electronic hygrometers, data loggers and wind speed monitors
- Identify standards, methods of use, and inspection concerns for centrifugal blast cleaning and water-jetting equipment
- Recognize the importance of surface preparation, application, and inspection of liquid-applied and thick barrier linings
- Utilize destructive coating inspection equipment, such as adhesion and hardness testers, pH meters and ultrasonic thickness and eddy-current dry film thickness gauges
- Recognize the methods of use, standards and inspection concerns for specialized application equipment including plural-component, electrostatic and centrifugal, and hot spray systems
- Recall concrete coating techniques, concerns and test instruments used for inspection
- Identify specialized coating techniques and application of non-liquid coatings including powdered coatings, spray metalizing, hot-dip galvanizing and automated coatings application
- Distinguish between different coating survey techniques, procedures and common coating failure modes
- Describe maintenance coating operations, as well as health and safety concerns in relations to the inspector’s work conditions

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό NACE στην Αγγλική γλώσσα, και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατ’ αποκλειστικότητα, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων.
Επικεντρώνεται σε προηγμένες τεχνικές ελέγχου και εξειδικευμένες μεθόδους εφαρμογής για υποστρώματα σε χάλυβα και μη χάλυβα, συμπεριλαμβανομένου των τσιμεντοκονιαμάτων, χρησιμοποιώντας αμφότερες, Μη καταστρεπτικές και καταστροφικές τεχνικές. Η προετοιμασία των επιφανειών, τα είδη επίστρωσης, τα κριτήρια ελέγχου, οι εργαστηριακές δοκιμές, και η τυχόν αποτυχία των διαφόρων μεθόδων επικαλύψεων, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων επιστρώσεων και επενδύσεων, καλύπτονται επίσης από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση του CIP Level 1 εκπαιδευτικού προγράμματος.

Το NACE CIP 1 αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 ημερών, προσφέροντας 60 ώρες πλήρους ανώτερης εκπαίδευσης σε τεχνικά, θεωρητικά και πρακτικά θέματα αναφορικά με την προστασία των μεταλλικών κατασκευών στην στεριά και την θάλασσα. Το πρόγραμμα παρέχει τεχνογνωσία στους συμμετέχοντες αναφορικά με την προετοιμασία, εφαρμογή και επιθεώρηση τεχνικών προστασίας μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των Μη Καταστροφικών μεθόδων και την χρήση εξοπλισμού ελέγχου και επιθεώρησης.

Η διδασκαλία στην τάξη αποτελείται από διαλέξεις, συζητήσεις, ομαδικές ασκήσεις, και hands-on εργαστήρια. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν επίσης σε μελέτες περιπτώσεων με βάση τις καταστάσεις της πραγματικής ζωής και τις πρακτικές επιθεώρησης σε επιστρώσεις.

Γραπτές εξετάσεις Exam-CIP Level 2 Exam NACE-CIP2-001, available on CBT at Pearson VUE, και Πρακτικές εξετάσεις Exam-CIP Level 2 Practical exam, as part of the NACE CIP Level 2 course, προβλέπονται στο τέλος του προγράμματος.

Ο Διεθνής Οργανισμός NACE είναι αναγνωρισμένος σαν «Authorized Provider of Continuing Education Units» από το «International Association for Continuing Education and Training» (IACET).

Για την χορήγηση σχετικών «CEUs», οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν το σύνολο του προγράμματος και επιτυχώς να περάσουν στις εξετάσεις.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Student Material»

  • User's Guide to Hot Dip Galvanizing for Corrosion Protection in Atmospheric Service, TPC 9 [This guide offers current information on characteristics of hot dip galvanized coatings, designing and specifying, quality control aspects, post treatment, and working with the galvanizer. 1983 by NACE, 5-1/2” x 8-1/2”, softbound, 35 pages, two tables, 24 figures, index]
  • CIP2 Student Manual
  • CIP2 Level 2 On Line Course Manual

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής στην Εκπαίδευση / Εξετάσεις: 3.200 USD
Στην περίπτωση συμμετοχής σε αμφότερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα CIP level1 και CIP level2, η τιμή διαμορφώνεται στα 2.900 USD για κάθε πρόγραμμα, με συνολικό κέρδος για τον συμμετέχοντα τα 600 USD.
Oι πληρωμές γίνονται κατευθείαν στον NACE καθότι το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Διεθνή Οργανισμό, και το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων έχει αναλάβει την Διοργάνωση του προγράμματος.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.200 USD
2.900 USD (CIP level 1 + CIP level 2)

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας