Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά, Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Ενέργεια & Τεχνολογία

Panduit Certified Technician

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KAFKAS INSTITUTE of Training & Development
ΛΑΡΙΣΑ
04/09/2020 έως 05/09/2020
09:00 - 17:00
ΑΘΗΝΑ
02/10/2020 έως 03/10/2020
09:00 - 17:00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ανδρικόπουλος Μιχάλης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Ηλεκτρολόγους – Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, μελετητές, επιβλέποντες που ασχολούνται με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, σε Καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, σε Μηχανικούς αυτοματισμού και Πληροφορικής, σε φοιτητές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύεται η δομημένη καλωδίωση, καλωδίων χαλκού και οπτικής ίνας, τα πρότυπα που τα διέπουν και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε συστήματα δομημένης καλωδίωσης, στη μέτρηση και πιστοποίηση εγκαταστάσεων.

Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:
1. Χαλκός
1.1 Πρότυπα καλωδιώσεων χαλκού
1.2 Συστήματα χαλκού
1.3 Εγκατάσταση καλωδιώσεων
1.4 Οργάνωση καλωδίων σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα
1.5 Ισοδυναμικές συνδέσεις γείωσης σε τηλεπικοινωνιακά κέντρα
1.6 Τερματισμοί στα τηλεπικοινωνιακά κέντρα
1.7 Τερματισμοί στους χώρους εργασίας
1.8 Σήμανση
1.9 Δοκιμές
1.10 Αναγνώριση και λύση προβλημάτων
1.11 Σύνοψη

2. Οπτικές ίνες
2.1 Βασικές αρχές οπτικών ινών
2.2 Εγκατάσταση καλωδίωσης
2.3 Οργάνωση καλωδίων σε τηλεπικοινωνιακούς χώρους
2.4 Κοννέκτορες οπτικών ινών
2.5 Τερματισμός καλωδίωσης οπτικών ινών
2.6 Σήμανση
2.7 Μετρήσεις
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

250€ με training kit
200€ χωρίς training kit

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας