Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κε.Δι.Βι.Μ. 1
ΑΘΗΝΑ
22/05/2023 έως 25/05/2022
16 Δ.Ω.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Σύντομη  αναδρομή στα θέματα του πρώτου επιπέδου
 • Οικιακή ψύξη. Διαφορά από την επαγγελματική ψύξη, είδη οικιακών ψυγείων.  Οικονομική λειτουργία. Συντήρηση – βλάβες
 • Επαγγελματική ψύξη. Είδη επαγγελματικών ψυγείων – δομή – λειτουργία – εγκατάσταση – συντήρηση – βλάβες στα επαγγελματικά  ψυγεία  (συντήρησης και κατάψυξης)
 • Ψυκτικοί  θάλαμοι  συντήρησης και κατάψυξης  βιομηχανικού τύπου
 • Η ηλεκτρική και ηλεκτρονική εγκατάσταση αυτόματου ελέγχου και προστασίας των επαγγελματικών ψυγείων
 • Συστήματα ψύξης τύπου MULTI. Προγράμματα λειτουργίας και ανίχνευσης βλαβών
 • Προγράμματα προληπτικής συντήρησης
 • Στοιχεία κλιματισμού. Κλιματισμός άνεσης. Είδη κλιματιστικών μονάδων άνεσης. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Εγκατάσταση. Service. Ανίχνευση βλαβών
 • Δομή – λειτουργία των αντλιών θερμότητας (heatpump)
 • Τα ψυκτικά φορτία μιας εγκατάστασης κλιματισμού - σύντομος υπολογισμός τους
 • Επιλογή της σωστής μονάδας κλιματισμού
 • Υπολογισμός του απαιτούμενου κλιματισμένου αέρα
 • Υπολογισμός των αεραγωγών μικρών εγκαταστάσεων κλιματισμού και των στομίων προσαγωγής και επιστροφής
 • Κλιματισμός  βιομηχανικού  τύπου. Σκοπός – τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων βιομηχανικού τύπου. Πεδία εφαρμογής του βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Εξαερισμός. Βασικές έννοιες. Στοιχεία υπολογισμού μονάδων εξαερισμού χώρων άνεσης και βιομηχανικών χώρων
 • Εγκατάσταση και συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού βιομηχανικού τύπου
 • Εγκατάσταση και συντήρηση εγκαταστάσεων εξαερισμού
 • Εγκαταστάσεις θερμού νερού και ατμού σε βιομηχανικούς  χώρους
 • Προγράμματα συντήρησης και ανίχνευσης βλαβών σε όλα τα παραπάνω είδη βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.