Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

WinCC Flexible

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Σε τεχνικούς & μηχανικούς (ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς, αυτοματιστές) με βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC).

Σκοπός

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο αναφορικά με τα HMI συστήματα και θα γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού WINCC flexible. Θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές εποπτείας και ελέγχου, διασυνδέοντας HMI συσκευές με την εγκατάσταση του αυτοματισμού (PLC).

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Εισαγωγή στα ΗΜΙ και στο WinCC flexible
• Δημιουργία Έργου - Project
• Διασύνδεση με PLC. Επικοινωνίες
• Δημιουργία Οθονών (Screens). Περιοχές εργασίας (Screen Navigator)
• Βιβλιοθήκες. Χρήση αντικειμένων. Στατικά - Δυναμικά στοιχεία
• Δημιουργία & διαμόρφωση μεταβλητών επικοινωνίας (Process Tags).
• Internal - External Tags.
• Συνταγές - Recipes
• Καταγραφή και αρχειοθέτηση δεδομένων και μηνυμάτων (Tag & Alarm Logging)
• Δημιουργία Γραφημάτων
• Δημιουργία Αναφορών - Reports
• Επίπεδα πρόσβασης - User Administration
• Δοκιμή Project με Simulator. Μεταφορά Project
• WinCC flexible Runtime
• Ενσωμάτωση του WinCC flexible στην STEP - 7
 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.