Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Προγραμματισμός Παραγωγής / Κοστολόγηση

AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Βιομηχανία & Τεχνικά, Προγραμματισμός Παραγωγής / Κοστολόγηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, TOSOH κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό στέλεχος παραγωγής, παράλληλα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης. Επίσης έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI.
Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (όπου υλοποίησε Εφαρμογές Lean Manufacturing, Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Πανευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Για κάθε επί μέρους ενότητα θα έχουν στη διάθεσή τους Πίνακα Ελέγχου προκειμένου να καταγράψουν τις αποκλίσεις, ένα Εργαλείο δηλαδή για να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό Audit.
Θα τους δοθεί Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για Προγραμματισμό Μηχανών και Προσωπικού επί τη βάσει Standard Φασεολογίων.
Θα έχουν διαθέσιμο σε Excel Εργαλείο Pareto ABC Analysis προκειμένου να καθορίζουν τις προτεραιότητες (πχ. στη Διαχείριση απώλειας χρόνου Μηχανών - Προσωπικού).
Θα τους παρέχονται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να μειώνεται το κόστος set up στα μηχανήματα.
Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η εταιρία μας για τον Προγραμματισμό μηχανημάτων & προσωπικού σε καθημερινή βάση.
Θα γνωρίσουν τη σωστή μεθοδολογία Δειγματοληψίας είτε πρόκειται για ολοκληρωμένες παρτίδες είτε για συνεχιζόμενη παραγωγή σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 2859 και MIL-STD 1916 αντίστοιχα.
Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που υλοποιείται το Validation μιας διεργασίας με Ασκήσεις, Παραδείγματα και Εργαλεία.
Θα έχουν στη διάθεσή τους Ολοκληρωμένο Σύστημα σε Excel για τη μέτρηση παραγωγικότητας.
Θα τους δοθούν Εργαλεία για τον υπολογισμό της οικονομικά άριστης ποσότητας παρτίδας.
Θα έχουν συνεχή υποστήριξη για ένα έτος μετά το σεμινάριο στη βελτίωση του Audit καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής των παραπάνω Εργαλείων από την εταιρία μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Σεμινάριο αυτό είναι το απόσταγμα της μεγάλης εμπειρίας των Συμβούλων μας στη Διοίκηση της Παραγωγής, αλλά και στην υλοποίηση πληθώρας Συμβουλευτικών Έργων. Είναι απολύτως διαδραστικό και υλοποιείται μέσω σύντομων ασκήσεων και ερωταπαντήσεων. Eστιάζεται κυρίως στη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και της Ποιότητας μέσω των νέων Εργαλείων του Lean Manufacturing, με τα οποία εντοπίζεται το σύνολο των Νεκρών Χρόνων και της Φύρας του Υλικού, καθορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης τους και επομένως διευκολύνεται η πλήρης Αξιοποίηση των Μηχανημάτων, η μείωση της Σπατάλης Αποθεμάτων και των λανθασμένων Προβλέψεων και Προγραμματισμού.

Έχει ριζικά ανανεωθεί σε σχέση με τα αντίστοιχα σεμινάρια που έχουμε υλοποιήσει στο παρελθόν και θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο να το παρακολουθήσουν ακόμη και οι παλαιοί συμμετέχοντες αυτών.

Παρουσιάζονται οι σημαντικοί Δείκτες που είναι σημαντικά Εργαλεία του Lean Manufacturing, όπως οι Δείκτες παρακολούθησης Συνολικής Παραγωγικότητας OEE (Overall Equipment Effectiveness), όπου λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως σταματήματα, η Φύρα, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και η συνολική απόδοση σε Ποσότητα Παραγωγής, το Takt Time που είναι ο ιδανικός χρόνος Παραγωγής μίας μονάδος προϊόντος και το VSM (Value Stream Mapping) που αποτελεί Τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται υψηλή Παραγωγικότητα, μειώνοντας τις απώλειες χρόνου και θέτοντας όλες τις επί μέρους Εργασίες σε μία αδιάκοπη Ροή.
Ουσιαστικά το VSM είναι η Απεικόνιση του Ρεύματος "Αξίας" και αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό εποπτικό Εργαλείο Παραγωγής που υποβοηθά στην αναγνώριση της Σπατάλης και στην κατανόηση της Ροής Υλικών και Πληροφοριών, δείχνοντας, μέσω Ειδικών Συμβόλων και Παραμέτρων, τις δραστηριότητες για την Παραγωγή ενός προϊόντος, με στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών που δεν προσθέτουν αξία.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Περιοχές και επί μέρους τομείς που ελέγχονται κατά το Audit.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Χρησιμοποιούνται ακριβή αρχεία για τον Χρόνο Παράδοσης Α’ υλών από τους Προμηθευτές
Έχουν καθοριστεί ακριβή φασεολόγια των εν σειρά και εν παραλλήλω Μηχανών & των αναγκών Προσωπικού
Χρησιμοποιούνται μοντέλα Πρόβλεψης για την υποστήριξη της εκτίμησης της ζήτησης
Υπάρχει Σύστημα Capacity Planning για να εντοπίζει Bottleneck στη φόρτιση των γραμμών παραγωγής. Παράδειγμα Εφαρμογής με χρήση Εργαλείων
Χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αλγόριθμοι για να ελαχιστοποιείται ο συνολικός χρόνος Setup των μηχανημάτων
Υπάρχουν μοντέλα για την αριστοποίηση του μεγέθους της παρτίδος ώστε τελικά να μειώνεται το συνολικό κόστος του προϊόντος
Έχει υπολογισθεί το κόστος από τις «σφήνες» στην παραγωγική διαδικασία. Μοντέλο υπολογισμού του κόστους σε κάθε «σφήνα»
Προγραμματισμός με βάση δεδομένη απαίτηση παραγωγικότητας. Εργαλείο, Παράδειγμα

2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ελέγχονται κατά την παραλαβή οι πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν με Συστήματα Δειγματοληψίας που ακολουθούν Πρότυπα Συστήματα όπως πχ. το Πρότυπο ISO 2859
Τι Δείγματα λαμβάνονται κατά τη Ροή της Παραγωγής. Ελέγχεται αν χρησιμοποιούνται Διεθνή Πρότυπα συνεχούς Δειγματοληψίας όπως το ISO 21247 (Accept – Zero Sampling)
Πώς εξασφαλίζεται η σταθερότητα της Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Stability)
Πώς διασφαλίζεται η ικανότητα της Διεργασίας (Process Capability) σε σχέση με την απαίτηση του Πελάτη
Πώς αξιολογείται η επάρκεια του Χειριστή Παραγωγής (Validation)
Πώς ελέγχεται αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ανά βάρδια, Μηχανή, Χειριστή και Προμηθευτή Α΄ υλών
Πώς γίνεται το Validation (επικύρωση) νέων Μεθόδων ή Μηχανών Παραγωγής ή νέων Α' υλών
Μέτρηση αβεβαιότητας των Οργάνων Ελέγχου
Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
Ποιoς ο σημαντικότερος Δείκτης παρακολούθησης Απόδοσης Συστήματος Συντήρησης
Πώς ελέγχονται οι επιπτώσεις της κατάστασης Συντήρησης της Μηχανής στην Ποιότητα του προϊόντος
ABC ανάλυση των αιτιών των βλαβών
Επακολουθούν Διορθωτικές Ενέργειες
Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Συστήματος Συντήρησης
Αρχεία τεκμηρίωσης της Συντήρησης
Εφαρμογή σε Excel για Σχεδιασμό και Έλεγχο Συντήρησης

4. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Υπάρχει Σύστημα μέτρησης του Συντελεστή Αξιοποίησης και της συνολικής Παραγωγικότητας των Μηχανημάτων και του Προσωπικού
Υπάρχει καθημερινή αποτύπωση της κατάστασης παραγγελιών Πελατών και του ακριβούς χρόνου παράδοσής τους
Υπάρχει δυνατότητα αναφορών κόστους Παραγωγής σε καθημερινή βάση
Εντοπίζονται σημεία Bottleneck στη Ροή της Παραγωγής ώστε να γίνονται παρεμβάσεις
Γίνονται μελέτες χρόνων Μεθόδων για τη βελτίωση της Παραγωγικότητας ιδιαιτέρως σε ότι αφορά το Set up των Μηχανών
Γίνεται ανάλυση ποσοστών Φύρας και εντοπισμός τρόπων βελτίωσης
Γίνεται Προγραμματισμός των Μηχανών με βάση ένα στοχευμένο επίπεδο Παραγωγικότητας
Αξιολογείται το κόστος που προκαλείται με τις σφήνες στον Προγραμματισμό της Παραγωγής

5. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΤΑΞΙΑ ΧΩΡΩΝ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Έλεγχος και διαχείριση χώρων
Απαιτούμενες περιβαλλοντικές συνθήκες
Ολοκληρωμένο Σύστημα 5S με παραδείγματα, φωτογραφίες, διαδικασίες και Εργαλεία
Πώς γίνεται η Αξιολόγηση Κινδύνων
Αξιολόγηση σημαντικότητας και συχνότητας εμφάνισης των Κινδύνων
Διαθεσιμότητα και χρόνος των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας
Τεκμηριωμένη ανάλυση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων
Αναγκαίες Λήψεις Διορθωτικών Ενεργειών
Πίνακες Ελέγχου για Ειδικές Απαιτήσεις μέτρων ασφαλείας εξοπλισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Συστημάτων θέρμανσης - ψύξης, εξαερισμού, φωτισμού
Έλεγχος μέτρων για Ειδικές περιπτώσεις Έκθεσης σε Κινδύνους

6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αξιολόγηση Συστήματος MRP II Παραγωγής
Ειδικά Εργαλεία για επί μέρους Ελέγχους (Στατιστικός Έλεγχος, ABC Analysis, Υπολογισμός οικονομικά άριστης παρτίδας)
Βασικά Εργαλεία Lean Manufacturing, Υπολογισμού ΟΕΕ, Tact Time και Templates & Παραδείγματα κατασκευής VSM
Συστήματα Αναφορών Παραγωγής, Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI’s)
Δείκτης OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Παραγωγής σε Excel

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:
Οι σημειώσεις του σεμιναρίου σε έντυπη μορφή
Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας