Κατηγορία:
ISO/Haccp/OHSAS, ISO

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025:2017 - Οργάνωση και Τεχνική Επάρκεια Εργαστηρίων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Haccp/OHSAS, ISO

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχαήλ Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός, απόφοιτος της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας, καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντική εμπειρία στην Οργάνωση Εργαστηρίων. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση Έργων Διαπίστευσης σε Εργαστήρια Ελληνικών και Διεθνών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε επιθεωρήσεις κατά ISO 17025 εργαστηρίων και σε παροχή εκπαίδευσης επί θεμάτων Στατιστικών Αναλύσεων και Αβεβαιότητας των Μετρήσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: Διευθυντές & Στελέχη Ποιοτικού Ελέγχου, Διευθυντές Εργαστηρίων, Εσωτερικούς Ελεγκτές Συστήματος Ποιότητας και λοιπά Στελέχη που ασχολούνται με την Οργάνωση ενός Εργαστηρίου το οποίο είτε πρόκειται να διαπιστευτεί είτε απλώς να βελτιώσει την Οργάνωσή του.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να ξεκαθαρίσουν μέσω Παραδειγμάτων, Ασκήσεων και Διαδικασιών που δίνονται στους συμμετέχοντες, την Έννοια των Απαιτήσεων κάθε εδαφίου του Προτύπου
 • Να κατανοήσουν την έννοια της Αβεβαιότητας, τη Μέθοδο υπολογισμού της και τα σχετικά Εργαλεία τα οποία θα δοθούν δωρεάν
 • Να ξεκαθαρίσουν τις Ακριβείς Απαιτήσεις Δειγματοληψίας για τη Μέτρηση της Αβεβαιότητας
 • Να ξεκαθαρίσουν τα κριτήρια που καθορίζουν την Επάρκεια Στελεχών, Μεθόδων και Υποδομών
 • Μέσω του Εργαλείου ISO 17025 Gap Analysis που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας, θα μπορούν εύκολα να αποτυπώσουν τις ελλείψεις του Εργαστηρίου σε σχέση με τις απαιτήσεις του Προτύπου, ώστε να ετοιμάσουν Δράσεις Συμμόρφωσης
 • Να διαχειριστούν την επικοινωνία με το Ε.ΣΥ.Δ
 • Έχοντας στη διάθεσή τους ένα Ολοκληρωμένο Πρότυπο Σύστημα Διαδικασιών και Ολοκληρωμένο Εγχειρίδιο, συμβατό με το ISO 17025, θα διευκολυνθούν να το προσαρμόσουν στα δεδομένα του Εργαστηρίου τους, με δωρεάν Online Υποστήριξη από τους Συμβούλους της iBcl
 • Να υποστηριχθούν δωρεάν για την τακτοποίηση των μη Συμμορφώσεων κατά την επιθεώρηση του Ε.ΣΥ.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία οργάνωσης ενός Εργαστηρίου Μετρήσεων, Δοκιμών και Διακριβώσεων στα πλαίσια της νέας έκδοσης του Προτύπου ISO 17025:2017. Η Διαπίστευση σύμφωνα με το Πρότυπο αυτό, αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και αξιοπιστίας του Εργαστηρίου σε ότι αφορά τις Υποδομές, το Προσωπικό, τις Μεθόδους και τον υπολογισμό της Αβεβαιότητας των Μετρήσεων και Αποτελεσμάτων.

Η νέα έκδοση του 2017 αναδομεί τις απαιτήσεις της προηγούμενης έκδοσης (2005), δίνοντας έμφαση στην λειτουργικότητα, τη διασύνδεση με το ISO 9001:2015, την προσέγγιση με βάση την επικινδυνότητα (risk based thinking) καθώς και στην ευελιξία στις απαιτήσεις διεργασιών, διαδικασιών, τεκμηρίωσης και οργανωτικών υπευθυνοτήτων.

Με την Διαπίστευση κατά το νέο Πρότυπο, αναβαθμίζεται η εικόνα και το κύρος του Εργαστηρίου, τα λάθη άρα και το κόστος μειώνονται και η Λειτουργία του Εργαστηρίου γίνεται Ποιοτικότερη και Ανταγωνιστικότερη.

Το Πρότυπο ISO 17025 έχει εφαρμογή σε Εργαστήρια πάσης φύσεως, όπως Δοκιμών και Διακρίβωσης Οργάνων, Ελέγχου της Παραγωγής, Αξιολόγησης Διεργασιών, Ελέγχου Παρτίδων Υλικών και Προϊόντων, καθώς και Νοσηλευτικών Μονάδων και λοιπών Υπηρεσιών Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 • Τι ακριβώς σημαίνει κάθε εδάφιο του Προτύπου, με απλά παραδείγματα
 • Τι χρειάζεται για να υπάρξει Συμμόρφωση σε κάθε εδάφιο
 • Παραδείγματα Διαδικασιών και Στοιχείων του Εγχειριδίου για κάθε εδάφιο

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Κατάλογος και περιεχόμενο απαιτούμενων Διαδικασιών – Οδηγιών και Μεθόδων Αναλύσεων
 • Δράσεις για Risks-Opportunities
 • Επιλογές αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι ISO 9001:2015
 • Δομή και περιεχόμενο του Εγχειριδίου Ποιότητας
 • Τι ελέγχεται στον Εσωτερικό Έλεγχο
 • Ηλεκτρονικά Εργαλεία για την παρακολούθηση μη Συμμορφώσεων & Διαχείριση Προβλημάτων

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Προσωπικό, Απαιτούμενες Υποδομές και Εξοπλισμός
 • Μετρητική Ιχνηλασιμότητα
 • Εξωτερικοί Πόροι

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Διαχείριση Τεχνικού Έργου
 • Επιλογή, επαλήθευση και επικύρωση Μεθόδων
 • Δειγματοληψία
 • Χειρισμός υλικών Δοκιμής/Διακρίβωσης και Τεχνικά Αρχεία
 • Εργαλεία σε Excel για τη μέτρηση της Αβεβαιότητας
 • Πως αξιολογείται η Μετρητική Ικανότητα των Οργάνων
 • Διακρίβωση Οργάνων
 • Ποιοτικός έλεγχος των Αποτελεσμάτων
 • Σύστημα Αναφορών
 • Πως γίνεται το validation των Ελεγκτών
 • Πως αξιολογείται η επάρκεια του Προσωπικού

Ε. AUDITING - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

 • Διάγνωση των αποκλίσεων των Εργαστηρίων από το Πρότυπο
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικασιών και Μεθόδων
 • Auditing: Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Συμπεριφορές Auditor
 • Workshop Εφαρμογής Auditing
 • Προαξιολόγηση – Τελική Αξιολόγηση από Ε.ΣΥ.Δ. – Διαπίστευση
 • Workshop: Case Studies Εφαρμογών στην πράξη

Στα Case Studies εφαρμογής Auditing θα εντοπιστούν μη συμμορφώσεις μέσα από το διάλογο Auditor και Ελεγχομένων, καθώς και υποθετικά ευρήματα Προαξιολόγησης του Ε.ΣΥ.Δ και θα σχεδιαστούν Διορθωτικές Ενέργειες.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν Εργαλεία Μέτρησης Αβεβαιότητας, εκτίμησης επικινδυνότητας, με Παραδείγματα, καθώς και υπόδειγμα Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας – Διαδικασίες & Manual – σε ηλεκτρονική μορφή, για προσαρμογή στην επιχείρησή τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

 • Εγχειρίδιο «Νέο Πρότυπο ISO 17025 - Οργάνωση και Τεχνική Επάρκεια Εργαστηρίων »
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Πίνακας Ελέγχου Εσωτερικής Επιθεώρησης σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία σε Excel για τον υπολογισμό της Αβεβαιότητας
 • Σύστημα Διαδικασιών και Quality Manual σε ηλεκτρονική μορφή για εύκολη προσαρμογή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Δωρεάν υποστήριξη on line επί 12 μήνες για όλες τις φάσεις της Διαπίστευσης
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας