Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Πωλήσεις (6)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 03/06/2024
Σκοπός και Στόχος του σεμιναρίου Marketing είναι ο σπουδαστής να καταλάβει τις έννοιες που αφορούν το Marketing ώστε να καταφέρει να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες πωλήσεις για την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, καθώς επίσης τα στελέχη μάρκετινγκ μίας...
ΑΘΗΝΑ 03/06/2024
Στο σεμινάριο Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις θα ανακαλύψουμε τρόπους για να χτιστεί μια παρουσίαση με αντίκτυπο κρυφό....
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09/06/2024
Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν, όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την ικανότητά τους να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες. Η έμφαση του σεμιναρίου δίδεται στα softskills λόγω του καίριου ρόλου που επιτελεί ο Πωλητής στο χώρο εργασίας του αλλά...
ΑΘΗΝΑ 20/06/2024
Η ποιότητα των συμφωνιών σας τελικά καθορίζεται στο τραπέζι της Διαπραγμάτευσης! Πόσο αποτελεσματικός είστε στη διαπραγμάτευση; Γιατί δεν αποκομίζουμε πάντα το επιθυμητό για εμάς, αποτέλεσμα από τη διαπραγμάτευση;...
ICAP Training Solutions
ΑΘΗΝΑ 25/06/2024
Όλοι όσοι σήμερα εργάζονται σε εσωτερικό call centre επιχείρησης, όπου καθημερινά επικοινωνούν με πελάτες, χρειάζεται να κατανοήσουν σωστά έννοιες, αρχές, τεχνικές και συμπεριφορές της τηλεφωνικής επικοινωνίας, της ποιοτικής - επαγγελματικής...
ΑΘΗΝΑ 25/06/2024
Η πώληση ως επάγγελμα, είναι κάτι που τρομοκρατεί τους περισσότερους ανθρώπους. Κι όμως η πώληση αποτελεί τόσο αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας μιας επιχείρησης που οι καλοί πωλητές έχουν μεγάλη ζήτηση....

Βρείτε σεμινάρια για Πωλήσεις

Διευρύνετε τις επαγγελματικές σας γνώσεις και αυξήστε την αποδοτικότητά σας στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Τα σεμινάρια για πωλήσεις δίνουν έμφαση στα softskills, καθώς ο πωλητής τα χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο στην επίτευξη των προσωπικών του στόχων και της εταιρίας. Συνεπώς, τα σεμινάρια αυτά βοηθούν τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν και να χειρίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις καταστάσεις που προκύπτουν σε ένα πωλητή και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό προβάδισμα στη αγορά εργασίας.