Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Marketing - Έρευνα Αγοράς και Ανάπτυξη Πωλήσεων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με το Marketing. Απευθύνεται πιο συγκεκριμένα σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ως κίνητρο να καταλάβουν τον καταναλωτή προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Επίσης, απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σκοπός

Σκοπός και Στόχος του σεμιναρίου Marketing είναι ο σπουδαστής να καταλάβει τις έννοιες που αφορούν το Marketing ώστε να καταφέρει να πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες πωλήσεις για την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, καθώς επίσης τα στελέχη μάρκετινγκ μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να προσπαθούν να δημιουργήσουν μία μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη προσφέροντας υψηλή αξία στα προϊόντα τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι γνώσεις στο Marketing είναι απαραίτητο εφόδιο τόσο στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδιασμού όσο και κατά τη δράση μιας επιχείρησης. Είναι απαραίτητο εργαλείο για όλα τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Επίσης, στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στην Έρευνα Αγοράς και Ανάπτυξη Πωλήσεων. Η φιλοσοφία του Marketing είναι ότι το κέρδος επιτυγχάνεται μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Ανάπτυξη Πωλήσεων
 • Στρατηγική Μάρκετινγκ και Στόχευση Αγοράς
 • Μάρκετινγκ Μίξ και Ανάλυση Αγοράς
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού και Θέσιον Ανταγωνιστή
 • Στρατηγική Τιμολόγησης και Καθορισμός Τιμής
 • Προώθηση και Διαχείριση Ενστάσεων
 • Εμπορική Επικοινωνία και Προώθηση Πωλήσεων
 • Σχέσεις με τους Πελάτες και Διαχείριση Πελατειακής Βάσης Δεδομένων
 • Κανάλια Διανομής και Λιανικό Εμπόριο
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαδικτυακή Παρουσία
 • Ανάπτυξη Προϊόντων και Μάρκας
 • Έρευνα Αγοράς και Συμπεράσματα από Δεδομένα
 • Στρατηγική Πωλήσεων και Ανάπτυξη Πελατολογίου
 • Εκπαίδευση Πωλητών και Στρατηγικές Πωλήσεων
 • Ανάλυση Δεδομάτων και Μετρήσεις Μάρκετινγκ
 • Μετρήσεις και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Μάρκετινγκ
 • Διαχείριση Κρίσεων και Κρίσιμων Καταστάσεων
 • Κοινωνικό Μάρκετινγκ και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Παγκόσμιο Μάρκετινγκ και Διεθνείς Αγορές
 • Τάσεις και Καινοτομία στον τομέα του Μάρκετινγκ

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια 30 ώρες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Marketing - Έρευνα Αγοράς και Ανάπτυξη Πωλήσεων

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.