ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
12.500 ανώτερα στελέχη!
DPO Certification - Πιστοποίηση Data Protection Officer
Αθήνα: 4, 5 & 6 Δεκεμβρίου
Δωρεάν βιβλία του εισηγητή
AKTO Seminars
Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Νέα Σεμινάρια από τον ειδικό
στο Art & Design!
computer-science

Σεμινάρια: ECDL - Key CERT - Microsoft Office

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 17 Σεμινάρια

Εκπαιδεύσου τώρα δωρεάν και απόκτησε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα της πιστοποίησης....
Ταχύρυθμα σεμινάρια. Εξατομικευμένη Εκπαίδευση (One by One). Επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο. ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα μ...
Η Στενογραφία είναι μέθοδος ταχύτατης γραφής με ειδικό αλφάβητο, που δίνει τη δυνατότητα να παρασταθεί ολόκληρη λέξη με απλή μονοκοντυλιά και έτσι να μπορεί αυτός που γράφει να παρακολουθεί τον προφορικό λόγο. Η εκπαίδευση της...
Το Τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας είναι μέθοδος ταχύτατης πληκτρολόγησης κειμένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκπαιδεύεστε στο Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο. Δακτυλογράφος Τυφλού Ελληνοαγγλικού Πληκτρολογίου είνα...
ΑΘΗΝΑ 04/12/2017
Εισαγωγή : Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού της Access - Κατανόηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης - Χρησιμοποιώντας to help της VB - Οι Μακροεντολές - Σύνδεση αντικειμένων με κώδικα....
ΑΘΗΝΑ 04/12/2017
Το σεμινάριο αυτό θα σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ή να χειριστείτε με άνεση βιβλία εργασίας του Excel. Η ύλη του σεμιναρίου υπερβαίνει αυτή που απαιτεί η πιστοποίηση σε επίπεδο Core ...
ΑΘΗΝΑ 04/12/2017
Η Νέα έκδοση του Word επεκτείνει τις δυνατότητες του δημοφιλούς κειμενογράφου σε τέτοιο βαθμό που είναι αναγκαίο, ακόμη και για τους ικανούς χρήστες, να μάθουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχονται στην νέα αυτή έκδο...
ΑΘΗΝΑ 04/12/2017
Παρέχουμε την εκπαίδευση του Office σε επίπεδο core και expert....
ΑΘΗΝΑ 04/12/2017
Στόχος του σεμιναρίου είναι όλοι οι συμμετέχοντες να εκτιμήσουν την αξία του προγράμματος, εφαρμόζοντας άμεσα τις νέες γνώσεις που θα αποκομίσουν, αυτοματοποιώντας και απλοποιώντας διαδικασίες της καθημερινής τους εργασίας. Το ...
ΑΘΗΝΑ 04/12/2017
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες το περιβάλλον του Microsoft Excel και τα νέα χαρακτηριστικά του που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε υπαλλήλους Διοίκησης. Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί ένα πλήρες πρόγρα...
ΑΘΗΝΑ 04/12/2017
Η πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποτελεί σημαντικό εργασιακό εφόδιο για τον καθένα. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04/12/2017
Επεξεργασία Κειμένου-WORD (8 ώρες) Υπολογιστικά Φύλλα – EXCEL (12 ώρες) Υπηρεσίες Διαδικτύου- INTERNET (4 ώρες)...
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο χρήστης είναι ειδικά προετοιμασμένος για την απόκτηση Πιστοποιητικού, Αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ, στις Βασικές Ενότητες....
ΑΘΗΝΑ 05/12/2017
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες με τις δυνατότητες που προσφέρει το Excel στον υπολογισμό οικονομικών και λογιστικών αποτελεσμάτων και γενικότερα στις λειτουργίες που είναι πρακτικά και άμεσα χρήσι...
Το πρόγραμμα Expert 60 ωρών, οδηγεί στην Πιστοποίηση Expert και αποδεικνύει τη γνώση πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προχωρημένο επίπεδο, στις ενότητες: Word Advαnced, Excel Advanced, Powerpoint Ad...
Τα σεμινάρια Windows, Word, Excel, Internet & Outlook, Powerpoint, Access 70 ωρών, αποτελούν την καλύτερη επιλογή για όλους όσους επιθυμούν να έχουν πλήρη γνώση σε όλες τις εφαρμογές του Πακέτου Εργασίας Γραφείου του Microsoft ...
ΑΘΗΝΑ 11/12/2017
Η κατανόηση των μηχανισμών και των μεθόδων που χρησιμοποιούμε στο EXCEL όταν διαχειριζόμαστε τα Δεδομένα μας. Η Δημιουργία αυτής της ενότητας σαν ανεξάρτητης Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος EXCEL LEVEL I προέκυψε από την...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
MSc Advanced Computer Networks
Αθήνα & Θεσ/νίκη

Αναγνωρισμένο Master
σε δίκτυα υπολογιστών
Σεμινάρια Πληροφορικής,
Web & Graphic Design

HELLAS NETWORK: Η εύρεση
εργασίας ξεκινάει εδώ!

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας