Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ήβης 17, Μαρούσι, 15124 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6987206772, 2106142343
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας βρίσκεται στο Μαρούσι και προσφέρει πιστοποιήμενα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία (Cognitive Behavioural Psychotherapy), στην Κλινική Ύπνωση / Κλινική Υπνοθεραπεία – (Clinical Hypnosis – Clinical Hypnottherapy) και συγκεκριμένη στην Κλινική Υπνοθεραπεία με ειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Κλινική Υπνοθεραπεία (Advanced Professional Diploma in Clinical Hypnotherapy – Cognitive Behavioural Hypnotherapy), στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NLP), στο Mindfulness based CBT (Mindfulness με βάση τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία), στο CBT Coaching (Coaching με βάση τη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία), στη Συμβουλευτική (Counselling) και τη Συνθετική / Ολιστική Ψυχοθεραπεία (Integrative Holistic Psychotherapy).

Όλα τα προγράμματα που θα λάβουν χώρα στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Μοντέρνας Εφαρσμοσμένης Ψυχολογίας είναι επιπέδου awards, certificates και diplomas και είναι πλήρως πιστοποιημένα από το International / National Council of Psychotherapists (ICP / NCP), από το International Hypnosis Association (IHA), από το Professional Hypnotherapists Practitioners Association (PHPA), από το International Association of Therapists (IAOTH), καθώς και από το International Practitioners of Holistic Medicine (IPHM).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Κλινική Υπνοθεραπεία είναι πιστοποιημένο από το International / National Council of Psychotherapists (ICP / NCP), από το International Hypnosis Association (IHA), από το Professional Hypnotherapists Practitioners Association (PHPA), από το International Association of Therapists (IAOTH), καθώς και από το International Practitioners of Holistic Medicine (IPHM).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής ως πλήρη και έγκριτα μέλη του ICP/NCP, του ΙΗΑ, του PHPA, του ΙΑΟΤΗ και του IPHM και παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως πλήρη μέλη στο Complementary and Natural Healthcare Council (CNHC) που αποτελεί τον επίσημο φορέα ρύθμισης του επαγγέλματος του κλινικού υπνοθεραπευτή στη Βρετανία (Professional Standards Authority). Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να λάβουν πλήρη νομική και επαγγελματική ασφάλιση για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που θα παρέχουν (BGI.uk Insurance).


*Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης.


 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.