Βρείτε Σεμινάρια
Νικολέτα Γιούργα
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων | Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Εισηγήτρια σεμιναρίων - Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Απόφοιτη του τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων με μεταπτυχιακό τίτλο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου "Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς". Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ενταγμένη στο μητρώο εκπαιδευτών Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. Επίσης, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη "Δημόσια Διοίκηση", καθώς και στη "Δημιουργική Γραφή" και παράλληλα ειδικεύεται στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Τα τελευταία 8 χρόνια εργάζεται σε μη τυπικές δομές εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ.-Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε Καταστήματα Κράτησης, με πάνω από 2.000 ώρες εκπαίδευσης. Πλήθος εισηγήσεων, δημοσιεύσεων και επιμορφώσεων στη συντήρηση αρχαιοτήτων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επίσης και στην εκπαίδευση ενηλίκων.