09/03/2022

Αναγκαιότητα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς

της κας Γιούργα
Αρθρογραφία

Ο Ελλαδικός χώρος κατέχει μακρά και πλούσια ιστορία, καθώς αποτελεί μία από τις χώρες που διαθέτουν πλούσια πολιτιστική και ειδικότερα αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τα πολιτιστικά μνημεία που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε πόλη και το πλήθος των ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος κτιρίων που συνόδευσαν κάθε σελίδα της ιστορίας του, αποτέλεσαν και αποτελούν χαρακτηριστικές εικόνες της χώρας και αναγνωρίζονται διεθνώς ως επιτεύγματα ιδιαίτερης ιστορικής αλλά και καλλιτεχνικής αξίας.
 
Ο όρος «πολιτιστική κληρονομιά» προσδιορίζει την υλική κληρονομιά που περιλαμβάνει δυο κατηγορίες αγαθών, τα κινητά (έργα τέχνης και τεχνικής, γραπτά μνημεία, αρχαιολογικά ευρήματα κτλ.) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ιστορικό, αρχαιολογικό, καλλιτεχνικό, εθνολογικό, επιστημονικό ή τεχνολογικό και τα ακίνητα (κτιριακά συγκροτήματα, κτίσματα, αρχαιολογικοί χώροι). Δεν μπορεί να παραληφθεί η χρήση του όρου και για την άυλη κληρονομιά, δηλαδή την γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, τον χορό τη μουσική κτλ. 
 
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί την ανεύρεση, τη μελέτη, την συντήρηση, την καταγραφή, την αποκατάσταση και την ανάδειξη των πολιτιστικών αγαθών, όπως επίσης και την εξασφάλιση της διατήρησής τους από κινδύνους κλοπής, βλάβης ή καταστροφής. 
 
Μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είχε περιβληθεί με κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, με αφορμή κυρίως την δράση της Ουνέσκο αλλά και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
 
Η προστασία αυτή έχει συνδεθεί με την ταυτότητα κάθε χώρας παγκοσμίως και αποτελεί βασικό άξονα της πολιτιστικής πολιτικής κάθε ανεπτυγμένης χώρας. Συνεπώς, η διατήρηση του αξιόλογου παρελθόντος κατά την εξέλιξη των πραγμάτων, από την διαρκώς αυξανόμενη οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη των πόλεων, κρίνεται αναγκαία. 
 
Κύρια επιδίωξη κάθε λαού πρέπει να είναι όχι μόνο η συντήρηση και η διατήρηση της κληρονομιάς αυτής, αλλά η διάδοση και η προσβασιμότητα της από τον λαό κάθε χώρας. Η συνειδητοποίηση των χαρακτηριστικών της πολιτιστικής ταυτότητας συνδέεται άμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά, αφού αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της. 
 
 
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων | Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Εισηγήτρια σεμιναρίων - Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Προτεινόμενες σχολές

ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία