Βρείτε Σεμινάρια
Γεωργία Τσουδερού
M.A. Human Sciences/Phd Comparative Literature Studies
Καθηγητρια Ιταλικών-Εισηγήτρια Λ.Α.Ε.Κ

Διαθέτω εκπαιδευτική εμπειρία για περισσότερα από 15 χρόνια. Ειδικεύομαι στην επαγγελματική εκπαίδευση επαγγελματιών σε θέματα ορολογίας στα πεδία του πολιτισμικού management, του πολιτισμικού Τουρισμού και του Εμπορίου. Χρησιμοποιώ e-learning πλατφόρμες εκπαίδευσης με ψηφιοποιημενο βιβλιογραφικό υλικό.