Γεωργία Τσουδερού
M.A. Human Sciences/Phd Comparative Literature Studies
Καθηγητρια Ιταλικών-Εισηγήτρια Λ.Α.Ε.Κ
email

Διαθέτω εκπαιδευτική εμπειρία για περισσότερα από 15 χρόνια. Ειδικεύομαι στην επαγγελματική εκπαίδευση επαγγελματιών σε θέματα ορολογίας στα πεδία του πολιτισμικού management, του πολιτισμικού Τουρισμού και του Εμπορίου. Χρησιμοποιώ e-learning πλατφόρμες εκπαίδευσης με ψηφιοποιημενο βιβλιογραφικό υλικό.