20/12/2018

Εξωστρέφεια, παγκοσμιοποίηση και γλωσσομάθεια

της Γ. Τσουδερού
Αρθρογραφία

Οι σύγχρονες συνθήκες όπως έχουν διαμορφώσει τη παγκοσμιοποιημένη αγορά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την εργασιακή μετανάστευση και την ανάγκη παραγωγικής εξωστρέφειας αναδεικνύει επίσης την χρησιμότητα των ξένων γλωσσών ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων στις Ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας.

Στη πρόσφατη έκθεση της Eurostat για τις γλωσσικές ικανότητες των Ευρωπαίων πολιτών που πραγματοποιήθηκε σε στατιστικό δείγμα στα 27 κράτη της Ε.Ε. χωρίς τη συμμετοχή της Ιρλανδίας το 2016 αποδείχτηκε ότι το 1/3 του γενικού πληθυσμού ηλικίας από 25-64 χρονών δεν γνωρίζει καμία ξένη γλώσσα. Αντίθετα οι τρείς πρώτες χώρες σε επίπεδα γλωσσομάθειας εμφανίζονται το Λουξεμβούργο με το υψηλότατο ποσοστό των 51,2%  που ακολουθείται από τη Φιλανδία στο 44,9% και μετά τη Σλοβενία στο 37,7%. Η Ελλάδα διατηρεί την έκτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών (48,5%) να δηλώνουν ότι γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα που μειώνεται δυσανάλογα όσο αυξάνονται οι ξένες γλώσσες. Ώστε ο αριθμός όσων γνωρίζουν τρεις ξένες γλώσσες στην Ελλάδα είναι 2,7%. Ακολουθεί το δημοσιοποιημένο γράφημα της Eurostat:


(Kατανομή πληθυσμού για την γνώση ξενών γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έτη 2007,2011 και 2016. Πηγή: Eurostat).

Η ίδια έκθεση επικυρώνει τη σημασία των γλωσσικών προσόντων για τους υποψήφιους σε θέσης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, το 68,0% των υποψηφίων που προκρίθηκαν σε εργασιακούς διαγωνισμούς και προκηρύξεις το 2016 γνώριζαν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα. Αντίθετα περισσότερο από το μισό του άνεργου πληθυσμού σε χώρες όπως για παράδειγμα η Ισπανία ήταν άτομα ηλικίας από 25-64 χρονών που δεν γνωρίζουν καμιά άλλη γλώσσα. Ο παρακάτω πίνακας σχηματοποιεί την αναλογία της εργασίας απασχόλησης με τα γλωσσικά προσόντα στην Ε.Ε. για τις παραπάνω ηλικίες εργαζομένων:

Πηγή: Eurostat

Οι πιθανότητες επίσης επιλογής και επαγγελματικής ανέλιξης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της εργασίας αυξάνονται με τη προσθήκη περισσοτέρων ξενών γλωσσών στο βιογραφικό των υποψηφίων.

Το διεθνοποιημένο περιβάλλον του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών υπογραμμίζει την ανάγκη εξωστρέφειας και συνεπώς, τη κατοχή ξένων γλωσσών για τους ανεξάρτητους απασχολούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των Μ.Μ.Ε (Annual Report on European SMEs 2016-2017) περισσότερα από 31 εκατομμύρια άτομα αναφέρονται το 2017 ως αυτοαπασχολούμενοι στην Ευρώπη ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99,8% της οικονομικής ζωής στην Ευροζώνη. Οι τάσεις της εξωστρέφειας αντικατοπτρίζονται και στα ποσοστά των νέων  επιχειρήσεων στην Ελλάδα που το 2017 αυξάνεται ώστε ένα υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων, πάνω από το 70% στρέφονται σταθερά στην εξωτερική αγορά για την κατανάλωση των προϊόντων τους. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που στο διάστημα 2013-2014 δεκαπλασιάστηκαν στην Ελλάδα, από τον αρχικό αριθμό των 16 καταχωρημένων start up εταιριών το 2010, φαίνονται προσανατολισμένες στην διεθνή αγορά ήδη από τα αρχικά στάδια της σύστασής τους ενώ αρκετές από αυτές επιβεβαιώνουν ότι το ¼ του τζίρου τους προέρχεται από πελάτες εξωτερικού. Τα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς του Τουρισμού, των υπηρεσιών & καινοτομίας και των κατασκευών υποστηρίζοντας τος 67% της Ευρωπαϊκής παραγωγής σε αυτούς τους κλάδους.

Το στοίχημα της ανάπτυξης για την start up όπως επίσης για την scale up επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με την γνώση των ξένων γλωσσών για τις διεταιρικές επαφές. Η γνώση των ξένων γλωσσών με την μορφή προγραμμάτων κατάρτισης, εξιδεικευμένης ή διαβαθμισμένης εκμάθησης, αποτελεί ένα απαραίτητο εφόδιο για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση και την οικονομική διαβίωση των εργαζομένων ανεξάρτητα από την εργασιακή βαθμίδα, διευθυντικό στέλεχος ή απασχολούμενος, και τον τομέα, δημόσιος ή ιδιωτικός, της απασχόλησής τους.

M.A. Human Sciences/Phd Comparative Literature Studies
Καθηγητρια Ιταλικών-Εισηγήτρια Λ.Α.Ε.Κ

Προτεινόμενες σχολές

Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία