Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Environmental Monitoring- Περιβαλλοντικοί έλεγχοι (στην βιομηχανία Παραγωγής Τροφίμων)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Αθανασία Δουκαλέτση, BRC Aproved Trainer.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιθεωρητές (εσωτερικούς και εξωτερικούς) Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Προσωπικό από το τμήμα Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, Υπευθύνους Εργαστηρίων ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων.

Σκοπός

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις και θα είναι σε θέση να:

  • κατανοήσουν τις απαιτήσεις του προτύπου BRC Issue 8 , και βασικά στοιχεία ενός προγράμματος περιβαλλοντικών ελέγχων όπως την ανάλυση επικινδυνότητας, τα σημεία δειγματοληψίας, τους μικροοργανισμούς-στόχους, τις μεθόδους ανάλυσης, την συχνότητα δειγματοληψίας, την καθιέρωση ορίων ελέγχου, τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και επαλήθευση και επικύρωση του προγράμματος.
  • αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τους μικροοργανισμούς- στόχους
  • κατανοήσουν τις διαφορετικές μεθόδους δειγματοληψίας
  • αναλάβουν τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση μη αναμενόμενων αποτελεσμάτων
  • καταρτίσουν ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικών ελέγχων το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των αναγνωρισμένων από το GFSI προτύπων για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τις απαιτήσεις της Ορθής Πρακτικής στην Βιομηχανία Τροφίμων.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα υλοποιηθεί μία εργασία από τους συμμετέχοντες, η οποία εφόσον συγκεντρώσει βαθμολογία >75%, θα οδηγήσει στην λήψη επίσημου πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης BRC Approved.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Περιβαλλοντικών Ελέγχων που θα αναγνωρίζει τους πιθανούς μικροβιολογικούς κινδύνους στον χώρο παραγωγής και στους χώρους όπου υπάρχει ασυσκεύαστο προϊόν σε μια Βιομηχανία Παραγωγής Τροφίμων. Επιπρόσθετα εξηγεί τις διαφορετικές μεθόδους δειγματοληψίας και τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας διορθωτικών ενεργειών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ένα πλάνο περιβαλλοντικών ελέγχων που πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου BRC Global Standard for Food Safety Issue 8, FSSC v5.1 και IFS v7.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.