Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Χρηματοοικονομική Λογιστική (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 06/09/2022
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Προϊσταμένου Λογιστηρίου, Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων στη Φορολογική Βάση (Ν. 4172/13). Βήματα εργασιών: Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου...
Διοργανωτής: KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών