Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (18)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 19/09/2022
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για το Παράρτημα Υψηλού Επιπέδου...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 19/09/2022
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει επικεφαλής επιθεωρητές βιολογικών προϊόντων, αλλά και εσωτερικούς επιθεωρητές ομάδων επιχειρήσεων ώστε: Να κατανοήσουν τις έννοιες, αρχές και νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν την διαδικασί...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Live E-Learning 20/09/2022
Το σεμινάριο αποσκοπεί στη κατάρτιση Εργαζομένων στη βιομηχανία συσκευασιών, Στελεχών Παραγωγής QA και R&D, Αγοραστών και Συμβούλων σε επιχειρήσεις τροφίμων στα βασικά των υλικών συσκευασίας, την τρέχουσα γνώση με στόχο την ορθή επιλογή υλικών για τις...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 22/09/2022
Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Νέο Πρότυπο ISO 22000:2018...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 23/09/2022
Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής. Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 26/09/2022
Οι όροι Halal & Kosher αναφέρονται στα επιτρεπόμενα προς κατανάλωση προϊόντα από τους θρησκευτικούς πληθυσμούς των Μουσουλμάνων και Εβραίων αντίστοιχα. Οι δύο αυτές θρησκείες δεν έχουν μεταξύ τους τις ίδιες διατροφικές υποχρεώσεις, και διαφέρουν...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 28/09/2022

FSPCA PREVENTIVE CONTROLS FOR HUMAN FOOD

Live E-Learning
28/09/2022
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εταιρείες με εξαγωγική δραστριότητα στις ΗΠΑ, πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα PCQI (Preventive Control Qualified Individual), βασική ευθύνη του οποίου θα είναι να αναπτύξει – διαμορφώσει – αναβαθμίσει το σχέδιο ασφάλειας...
Διοργανωτής: TUV AUSTRIA ACADEMY
Live E-Learning 03/10/2022
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCΑ. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 22000:2005 IRCA Course No. A17362). Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 03/10/2022
Τι είναι η νοθεία τροφίμων (food fraud). Νοθεία τροφίμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μοντέλο ανάπτυξης νοθείας τροφίμων - VACCP. Μεθοδολογία αξιολόγησης προμηθευτών. Τι είναι το food defense ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 07/10/2022
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Περιβαλλοντικών Ελέγχων που θα αναγνωρίζει τους πιθανούς μικροβιολογικούς κινδύνους στον χώρο παραγωγής και στους χώρους όπου ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 07/10/2022
Αναλύονται οι καινούριες απαιτήσεις του τεχνικού πρωτοκόλλου IFS V7 και οι αλλαγές σε σχέση με την παλιά έκδοσηV6.1. Στο σεμινάριο, ερμηνεύεται η κάθε απαίτηση όπως τη βλέπουν και τη ζητάνε οι φορείς πιστοποίησης ενώ παράλληλααναφέρονται παραδείγματα ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 21/10/2022
Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των ανθρώπων που παρουσιάζουν τροφική αλλεργία σε κάποια ουσία ή συστατικό τροφίμων έχει οδηγήσει στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας που αφορά τόσο τον χειρισμό των συστατικών αυτών όσο και την...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 24/10/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, νομοθεσίας που σχετίζεται με μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα καθώς και τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροβίων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
E-Learning 26/10/2022
Η επισήμανση των τροφίμων σκοπό έχει την παροχή στον καταναλωτή όλων των πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύνθεση των τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας του και των συμφερόντων του. Παράλληλα η επισήμανση των τροφίμων είναι βασικό...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 11/11/2022
Στόχος του σεμιναρίου είναι, οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την διατύπωση ισχυρισμών διατροφής και υγείας στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιστημονικά...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 29/11/2022
Το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ορίζει γενικούς κανόνες και απαιτήσεις σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης τροφίμων, οι οποίοι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000:18 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας ...
Διοργανωτής: StartLearn
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο εφοδιασμός του σύγχρονου καλλιεργητή με όλες τις γενικές και ειδικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια, συλλογή, μεταποίηση και εμπορία των αρωματικών και φαρμακευτικών ...
Διοργανωτής: StartLearn