Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Αποτελεσματική Διαχείριση Απαιτήσεων - Management of Receivables Services

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ICAP Training Solutions
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για Υπεύθυνους Είσπραξης Οφειλών, Υπεύθυνους Πιστωτικού Ελέγχου, Πωλητές, Διευθυντές Πωλήσεων, Λογιστές και στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων που εμπλέκονται στη διαχείριση απαιτήσεων.

Σκοπός

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα:

  • έχουν ένα πλαίσιο ανάλυσης, προκειμένου να αναγνωρίσουν το προφίλ του οφειλέτη και να σχεδιάσουν την επικοινωνία
  • αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές διερεύνησης για να εντοπίζουν τις δυνατότητες του οφειλέτη
  • σχεδιάσουν μια τακτική προκειμένου να οδηγήσουν την επικοινωνία προς το επιθυμητό αποτέλεσμα (είσπραξη, ρύθμιση - διακανονισμός)
  • επιδεικνύουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα, να διαχειρίζονται παράπονα, και να προβάλουν το κοινό έδαφος
  • αξιοποιούν δεξιότητες και συμπεριφορές για να μπορούν να δομήσουν και να ελέγξουν την επαφή με τον οφειλέτη από την αρχή έως το τέλος
  • αντιληφθούν - σχεδιάσουν/εκπονήσουν - στρατηγικές, προκειμένου να διατηρηθεί μια θετική ατμόσφαιρα και να αντιμετωπίσουν τη στασιμότητα ή τα αδιέξοδα
  • διαχειριστούν “δύσκολους” οφειλέτες που τους προβάλλουν αντιρρήσεις
  • μετρήσουν αντικειμενικά την απόδοσή τους συσχετίζοντάς την με το μοντέλο επιτυχίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η κρίση και ό,τι αυτή επιφέρει, επηρεάζει και τη φύση των συναλλαγών με τους πελάτες. Η διαχείριση απαιτήσεων δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο. Η ορθή διάγνωση, παρακολούθηση και κυρίως η διαχείριση των οφειλών είναι επιτακτικότερη από ποτέ.

Πέραν των γνώσεων και των διαθέσιμων εργαλείων όσοι διαχειρίζονται τις απαιτήσεις σήμερα, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες αναπτύσσοντας δεξιότητες που τους κάνουν αποτελεσματικότερους, διατηρώντας ταυτόχρονα τις σχέσεις με τους πελάτες. Το πρόγραμμα «Αποτελεσματική Διαχείριση Απαιτήσεων» εστιάζει στην ανάπτυξη κουλτούρας είσπραξης στον οργανισμό. Προάγει την υιοθέτηση παραγωγικών συμπεριφορών και βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ πελάτη και προμηθευτή της αναγκαίας πληροφόρησης, για τη διευθέτηση της οφειλής, την εξεύρεση λύσης ρύθμισης ή λύσης οριστικής διευθέτησης, για τις οφειλές που είναι σε καθυστέρηση.

Το περιεχόμενο του προγράμματος

Εισαγωγή:
Βασικές αρχές Ανάλυσης Συμπεριφοράς - πώς αυτή χρησιμοποιείται στην έρευνα και στηνανάπτυξη δεξιοτήτων.
Η Μήτρα Αποτελεσμάτων:
Είδη κλήσεων, Πιθανά αποτελέσματα.
Προετοιμασία και Σχεδιασμός της επικοινωνίας: Πώς να αναγνωρίστε το προφίλ του οφειλέτη Η ανάλυση Ισορροπίας Δυνάμεων (STREAK)
Λόγοι καθυστέρησης - Πρόβλεψη και διαχείριση αντιρρήσεων Πώς να ξεπεράσετε το φόβο και τις σκέψεις που σας εμποδίζουν να προτείνετε την κατάλληλη ρύθμιση των οφειλών.
Λεκτικές Συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας:
Γενικές κατηγορίες συμπεριφοράς (Πρωτοβουλίας - Αποσαφήνισης - Αντίδρασης - Διαδικασίας)
Συμπεριφορές για τη διατήρηση του Eλέγχου Συμπεριφορές για την εξάσκηση Δύναμης
Συμπεριφορές για την Πειθώ Πώς να καταλάβετε το σημερινό σας στυλ πειθούς - με ποιο τρόπο
χρησιμοποιείτε την «ώθηση» ή την «έλξη» Παραγωγικές & Αντιπαραγωγικές συμπεριφορές
Μελέτη Περίπτωσης.
To workflow της Είσπραξης Απαιτήσεων:
Βασικά σημεία και οδηγίες εργασίας για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των απαιτήσεων, Η σημασία της ρευστότητας Χ ειρισμός δύσκολων / εξεζητημένων περιπτώσεων.
Οι διαπραγματεύσεις στη Διαχείριση Απαιτήσεων:
Η διαφορά μεταξύ διαπραγμάτευσης και πειθούς - πότε πρέπει να πείσετε και πότε πρέπει να διαπραγματευτείτε Πιθανά αποτελέσματα Win-Win, Lose-Lose, Win-Lose Προετοιμασία: Στόχοι,Θέματα, Όρια, Πιθανά Ανταλλάγματα 
Φρασεολογία Διαπραγμάτευσης: Αποτελεσματικές και αναποτελεσματικές προσεγγίσεις Διατηρώντας παραγωγικό κλίμα, ξεπερνώντας τα αδιέξοδα και κλείνοντας τη συμφωνία.
Σχεδιασμός της διαπραγμάτευσης: Κοινό έδαφος, Βραχυπρόθεσμες-Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
Μπαίνοντας στη θέση της Άλλης Πλευράς Στρατηγικές Παραχωρήσεων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια 16 ώρες 

Το πρόγραμμα επιδοτείται από το ΛΑΕΚ

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.