Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Δημιουργία και οικοδόμηση ενός Τμήματος ή μιας Διεύθυνσης Διοικητικού και Ανθρωπίνων Πόρων σε μια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Synergy Solution m.v.p. A.E

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα θέματα και τα προβλήματα του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και με όλες τις διαδικασίες, δράσεις και λειτουργίες τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
1. Εισαγωγικά και Εννοιολογικές προσεγγίσεις
2. Το γιατί του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
3. Αποστολή και όραμα του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
4. Εργασίες και Διαδικασίες του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
5. Εργασιακές Σχέσεις
6. Τεχνική Περιγραφή της λογικής του Συστήματος του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
7. Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
8. Σχεδιασμός και διαχείριση της Απόδοσης του Προσωπικού
9. Πολιτικές και Πρακτικές του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Α.Π.
10. Διαδικασίες Πρόσληψης Προσωπικού
11. Αξιολόγηση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
12. Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού - Συνέντευξη και διαδικασίες (πρακτική εφαρμογή)
13. Φροντιστηριακή αντιμετώπιση και Πρακτικές Ασκήσεις και Εφαρμογές σε όλη την έκταση των θεμάτων και εργασιών του Τμήματος ή της Δ.Α.Π.
14. Συμπεράσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες | Τα σεμινάρια μας μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός των προγραμματισμένων ημερών και ωρών, σε ώρες και ημέρες που σας διευκολύνουν.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας