Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Οργάνωση Καθημερινότητας - Βελτίωση Παραγωγικότητας Στελεχών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στους Προέδρους και στα Ανώτατα Στελέχη, αλλά και σε όλα ανεξαιρέτως τα Στελέχη κάθε Επιχείρησης ή Οργανισμού, που αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση της Οργάνωσης του χρόνου και των εργασιών τους, της επικοινωνίας, των αναθέσεων, την απαλλαγή από το Stress και την Άσκηση Ελέγχου, που οδηγούν στην αύξηση της Παραγωγικότητας των ιδίων, αλλά και του τμήματός τους, καθώς και στη βελτίωση της Ποιότητας της προσωπικής ζωής τους ως επακόλουθο.

ΣΚΟΠΟΣ

Πώς θα επωφεληθούν οι συμμετέχοντες
Θα εξοικειωθούν με τον τρόπο και τα Εργαλεία καθορισμού των Προτεραιοτήτων σε ένα εξαιρετικά αποδοτικό Σύστημα Προγραμματισμού.
Θα έχουν στη διάθεσή τους Ειδικές Λίστες Ελέγχου ως Εργαλεία Προσωπικής Βελτίωσης για τη Διαχείριση Συγκρούσεων, την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων, το Coaching, τη Διαχείριση του Stress κλπ.
Θα εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας και Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διαχείριση της Καθημερινότητας.
Θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις διακοπές στην εργασία.
Θα οργανώνουν Επιτυχημένες και Αποδοτικές Συσκέψεις.
Θα καθιερώσουν συνήθειες που βελτιώνουν θεαματικά την παραγωγικότητα (Διαχειριση Τηλεφώνου, Ε-mails, Αναθέσεις, Υπομνήσεις, Διαχείριση Δύσκολων Ανθρώπων).
Θα συνειδητοποιήσουν την τεράστια δύναμη της Επικέντρωσης σε ένα πράγμα κάθε φορά.
Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν την αναβλητικότητα.
Θα εξοικειωθούν με το Σύστημα David Allen, μεσω του οποίου οργανώνεται ο καταιγισμός των πληροφοριών και των υποχρεώσεων της καθημερινότητας πράγμα που συμβάλλει στην απαλλαγή από το Stress και τη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας των Εργασιών.
Θα εχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν όλα τα Συστήματά Διαχείρισης Χρόνου και Καθημερινότητας μέσω Εφαρμογών σε Φορητές Συσκευές, Tablets και Smartphones.
Τέλος θα αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο Project Προσωπικής Βελτίωσης Διαχείρισης Χρόνου και πλήρους απαλλαγής από τo Stress και επομένως εντυπωσιακής βελτίωσης της Παραγωγικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το καινοτόμο αυτό Σεμινάριο παρουσιάζει με οργανωμένο τρόπο Σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των εισερχομένων Πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της Καθημερινότητας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του τρόπου Καθορισμού Προτεραιοτήτων, αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, Οργάνωση των Αναθέσεων με καθορισμό προθεσμιών και μηχανισμούς Ελέγχου υλοποίησης.

Παρουσιάζει επίσης τις τεχνικές απαλλαγής από το stress, την απόκτηση συνηθειών που βασίζονται στην διεθνή εμπειρία για τον τρόπο της Οργάνωσης της Εργασίας, του Τηλεφώνου, των E-mails, της Επικοινωνίας, που οδηγούν σε θεαματική αύξηση της Παραγωγικότητας και που βοηθούν το Στέλεχος να αποκτήσει την εσωτερική ισορροπία και αρμονία, απαραίτητη για την Επαγγελματική Καταξίωση και την Ποιότητα της Προσωπικής του ζωής.

Παρουσιάζουμε για τον σκοπό αυτό, μεταξύ των άλλων, δύο σημαντικά Εργαλεία για τον Ποιοτικό Προγραμματισμό και την Αποδοτική Διαχείριση της Καθημερινότητας, καθώς και μια πρωτότυπη Διεργασία και Εργαλεία που διασφαλίζουν την τήρηση των προθεσμιών στις Δράσεις που ανατίθενται και ταυτόχρονα βελτιώνουν την επικοινωνία και μειώνουν τις εργασιακές συγκρούσεις.

Οπως το θέτει ο D. Allen (συγγραφέας του Διεθνούς Best Seller "Get The Things Done (GTD)", είναι αδύνατον να διαχειριστείς Στόχους, Έργα και Δράσεις, εάν η Καθημερινότητα βρίσκεται εκτός Ελέγχου. Απαιτείται λοιπόν ένας απλός και αποδοτικός μηχανισμός που θα θέτει τα πάντα σε μια ελεγχόμενη ροή.

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διάγνωση παρουσας καταστασης – Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης

Η Διευθέτηση όλων των Εισερχομένων Πληροφοριών (Fax, Τηλέφωνα, Εmail, Προφορικές Εντολές)

Η βελτίωση της Επικοινωνίας ως παράγοντας καλύτερης Διαχείρισης του Χρόνου
Πώς γίνεται ο Διαχωρισμός: Αρχειοθέτηση, Ανάθεση - Υλοποίηση - Επανεξέταση στο μέλλον - Καθορισμός επόμενου βήματος (Σύστημα David Allen GTD: Getting Things Done)

Ο Καθορισμός προτεραιοτήτων και ο δομημενος τρόπος Επίλυσης Προβλημάτων

Οι Βέλτιστες Πρακτικές για τον Εβδομαδιαίο - Ημερήσιο Προγραμματισμό

Συστηματική Διαχείριση Συσκέψεων

Σύστημα Υπομνήσεων για την Παρακολούθηση των Εκκρεμοτήτων

Σύστημα Αναφορών - Έλεγχος - Βελτιώσεις

Η σύνθεση όλων των ανωτέρω σε Ενιαίο Σύστημα

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ

Πρακτικές Ασκήσεις Απαλλαγής από το Stress

H Φιλοσοφία Win – Win και η Διαχείριση των Συγκρούσεων

Πώς αντιμετωπίζεται η Αναβλητικότητα

Πώς αντιμετωπίζονται οι «Ληστές» του Χρόνου - Πώς αντιμετωπίζεται η σπατάλη του Χρόνου

Ποιές είναι οι καλές Πρακτικές στη Διαχείριση του Χρόνου

Αυτοαξιολόγηση και Βελτίωση στην κατανομή του Εργασιακού Χρόνου

Καλές Συνήθειες που πρέπει να αποκτηθούν

Η σημαντικότητα Ποιοτικής Ρουτίνας για το Πρωϊνό και το βράδυ

Η Λογική της Ανάθεσης και πώς την ενισχύουμε - Πώς γίνεται η ανάθεση Εργασιών και πώς παρακολουθείται

Η Επικέντρωση σε ένα πράγμα κάθε φορά

Η αναζήτηση του γεννεσιουργού αιτίου. Η Μέθοδος των 5 "Γιατί"

Το Projectτης Προσωπικής Βελτίωσης

Παράλληλα, με βιωματικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα συνειδητοποιήσουν την καταστροφική συνέπεια των συνηθειών που μειώνουν την Απόδοση μας (όπως π.χ. το να μην θέτουμε Προτεραιότητες ή το να διακόπτουμε μια εργασία και να αρχίζουμε κάποια άλλη ή το να δημιουργούμε σφήνες στους συνεργάτες μας) και θα ασκηθούν στην αλλαγή των συνηθειών αυτών με αυτές που αυξάνουν την αποτελεσματικότητά μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιγραφή Υλικού
- Εγχειρίδιο του σεμιναρίου
- H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
- Εργαλεία - Εφαρμογές που υποστηρίζουν τα παραπάνω
- Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ - 0,24%

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας