Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Διοίκηση και Διαχείριση Απόδοσης ή Αποτελεσματικότητας

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Περιγραφή σεμιναρίου

Πρόκειται για τη Διαδικασία, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη μιας Επιχείρησης. Συγκροτείται από μια δέσμη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην παραγωγή συγκεκριμένων μετρήσιμων αποτελεσμάτων, με καινοτόμες ιδέες, πρακτικές και πολιτικές και ξεκινά από την τοποθέτηση των στόχων, μέχρι την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, μέσα σε ένα επιχειρησιακό πλαίσιο ανάπτυξης και άριστης λειτουργίας των Ανθρωπίνων Πόρων, των Πόρων και αυτής καθαυτής της Επιχείρησης. Το σεμινάριο «δουλεύει» με ζωντανά παραδείγματα και εμπειρίες από την καθημερινή επιχειρησιακή πρακτική και είναι επικεντρωμένα στο αποτέλεσμα.

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι:
1.Προσδιορισμός, σημασία, αξία και βαρύτητα της Διαχείρισης της Απόδοσης για την Επιχείρηση και το Προσωπικό
2. Ανάλυση και εξέταση όλων των δραστηριοτήτων και διαδικασιών, που συνδέονται αρμονικά με τη Διαχείριση της Απόδοσης, σε όλες τις φάσεις και εκδηλώσεις της λειτουργίας της Επιχείρησης
3. Οι στόχοι και όλη η φιλοσοφία τους μέσα στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της παραγωγικής και αποδοτικής Διαχείρισης
4. Στόχοι, προσδοκίες απόδοσης, προτεραιότητες εργασίας και αποτελέσματα μιας Επιχείρησης σε δεδομένα χρόνου
5. Το coaching σαν ένας μοχλός προσαρμογής, αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων στην ανάπτυξη και αποτελεσματική εφαρμογή της Διαχείρισης της Απόδοσης
6. Τα βασικά σημεία μιας δραστηριότητας coaching στον εργασιακό περιβάλλον
7. Στρατηγική και δράση
8. Το «τι», το «πως», το «γιατί» και τα μέσα του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιχείρησης
9. Τα βήματα της Διαχείρισης Απόδοσης, από την αρχή μέχρι το τέλος
10. Ανάπτυξη του όλου πλαισίου από τον υπεύθυνο μέχρι και τον απλό υπάλληλο
11. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης και οι προϋποθέσεις της συνέχειας, της πληρότητας και της συνάφειας με την επιχείρηση, καθώς και αξιολόγηση
12. Πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις. Συμπεράσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 6 ώρες | Τα σεμινάρια μας μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός των προγραμματισμένων ημερών και ωρών, σε ώρες και ημέρες που σας διευκολύνουν.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.