Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Συντήρηση και λειτουργία υποσταθμών

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Singularis
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
08/06/2024 έως 09/06/2024
12 ώρες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
22/06/2024 έως 23/06/2024
12 ώρες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
06/07/2024 έως 07/07/2024
12 ώρες
12 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 09/06/2024
12 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 23/06/2024
12 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 07/07/2024

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού τομέα, προϊστάμενοι τμημάτων συντήρησης Η/Μ, τεχνικοί & στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, Facility manager, τεχνικοί και μηχανικοί συντήρησης Φωτοβολταϊκών & Αιολικών πάρκων.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ.

Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές που τον διέπουν, την περιγραφή & επεξήγηση του εξοπλισμού έως την συντήρηση και λειτουργία του.

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα ξέρουν να παραγγείλλουν έναν υποσταθμό να συνδυάζουν τον κατάλληλο τύπο υποσταθμού στην κάθε περίπτωση να κινούνται με ευκολία και ασφάλεια στον χώρο, να μπορούν να παραγγείλουν, να ελέγχουν την συντήρηση του υποσταθμού και των σχετικών διαγνωστικών μετρήσεων. Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων, με την ταυτόχρονη χρήση πλούσιου υλικού από φωτογραφίες.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Τύποι Υποσταθμών ΜΤ /ΥΤ– Ορισμοί

 • Αναγκαιότητα υποσταθμών
 • Τυπολογία υποσταθμών
 • Βασικές κατηγορίες υποσταθμών
 • Είδη παροχών Μ.Τ. από ΔΕΗ

Στοιχειά υποσταθμών

 • Εξοπλισμός  υποσταθμών(Μ/Σ, Δ/Κ, Η/Ν κτλ),
 • Υποσυστήματα υποσταθμών(σύστημα προστασίας, γειώσεων κτλ)
 • Σύστημα αρχείων υποσταθμού-παραλαβή υποσταθμού

Σύστημα προστασίας υποσταθμού

 • Ηλεκτρική προστασία -τυπολογίες
 • Επιλογή προστασιών
 • Στοιχειοθέτηση σχήματος προστασίας
 • Μελέτη προστασίας υποσταθμού

Δευτερογενή συστήματα υποσταθμού

 • Σύστημα AC,
 • Σύστημα DC,
 • H/M Υπoσταθμού
 • Επιλογή προστασιών
 • Στοιχειοθέτηση σχήματος προστασίας
 • Μελέτη προστασίας υποσταθμού

Τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης & λειτουργίας υποσταθμών

 • Οικονομική ανάλυση επιλογής εξοπλισμού υποσταθμού
 • Break down ανάλυση εργασιών –activities  υποσταθμού
 • Στοιχειοθέτηση λίστας ανταλλακτικών υποσταθμού.

Λειτουργία υποσταθμών

 • Χειρισμοί διακοπτών
 • Έλεγχοι λειτουργιάς υποσταθμών
 • Περιοδικός έλεγχος χειρισμών

Συντήρηση υποσταθμών

 • Συντήρηση  βασικού εξοπλισμού(μετασχηματιστές τάσης, έντασης, ισχύος ηλεκτρονόμοι κτλ)
 • Συντήρηση υποσυστημάτων υποσταθμού
 • Σύστημα εγγράφων συντήρησης υποσταθμού,
 • Τυπικά προβλήματα συντήρησης και μέθοδοι επίλυσης,
 • Συμπλήρωση ζήτησης συντήρησης υποσταθμών
 • Αξιολόγηση προσφορών συντήρησης
 • Σύνταξη σύμβασης συντήρησης υποσταθμού

Πληροφορίες συμμετοχής

Παροχές Σεμιναρίου

Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα σας παραδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε pdf, τα αρχεία των διαφανειών σε pdf και λοιπά χρήσιμα  με το αντικείμενο  ηλεκτρονικά εγχειρίδια.  Δωρεάν υποστήριξη μέσω επεξηγηματικών πληροφοριών πάνω σε θέματα του σεμιναρίου.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.