Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management

Μάνατζμεντ (Θεωρία και Πράξη) 60 ωρών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Synergy Solution m.v.p. A.E

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με ένα ουσιαστικό τρόπο, στην κατανόηση της θεωρίας και της πράξης , για να μπορέσουν, πιο αποτελεσματικά, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους και να βελτιστοποιήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα τους και τις πραγματικές αποδόσεις τους, αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας το επιχειρησιακό τους μοντέλο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η σημερινή οικονομική και επιχειρησιακή πραγματικότητα απαιτεί ένα πιο σύγχρονο , επαγγελματικό και πιο αποτελεσματικό και κύρια επαναπροσδιορισμένο, στις βασικές του αρχές, Μάνατζμεντ, με νέες ιδέες και νέες πρακτικές. Τα στελέχη της επιχείρησης επιβάλλεται να έχουν τη γνώση και την πράξη αυτού του Μάνατζμεντ, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, με αποτελεσματικότητα και επιτυχία, στις προκλήσεις των επιχειρήσεων, όπως υπαγορεύουν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες τους.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου
1. Έννοια, σημασία και αξία του Μάνατζμεντ
2. Βασικές αρχές του Μάνατζμεντ και επαναπροσδιορισμός τους
3. Συστήματα
4. Ποιος είναι ο Μάνατζερ
5. Οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ
6. Αντιμετώπιση και λύση προβλημάτων
7. Άμεσα αποτελέσματα
8. Διαχείριση του status quo
9. Δημιουργία δομών
10. Μεταβίβαση ελέγχου
11. Πρακτικές
12. Μάνατζμεντ και ανθρώπινη συμπεριφορά
13. Ομάδα και δυναμική της
14. Μάνατζμεντ και συγκρούσεις
15. Διαχείριση κρίσεων και Μάνατζμεντ
16. Πλάνο οργάνωσης
17. Μάνατζμεντ και ηγεσία
18. Μάνατζμεντ της αλλαγής
19. Οργανωσιακή παιδεία
20. Υποκίνηση και υποκινητικό περιβάλλον
21. Οργανωτικό κλίμα της επιχείρησης
22. Ο Μάνατζερ και το coaching
23.Μάνατζμεντ και Στρατηγική
24. Διευρυμένη εξέταση περιπτώσεων

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας