Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Executive Diploma Sports Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
- Εργαζόμενους/ στελέχη χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
- Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων ανεξαρτήτως ειδικότητας, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα
- Απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
- Φοιτητές ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3ου ή 4ου έτους) οικονομικών κατευθύνσεων
- Ελεύθερους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες
- Υποψήφιους φοιτητές ΜΒΑ οι οποίοι δε διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής τους στο πρόγραμμα («γεφυροποιό» πρόγραμμα – bridging course).

Εργαζόμενοι & στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών επιλέγουν τα προγράμματα Executive Diplomas για:
- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
- ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
- ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
- ΕΞΕΛΙΞΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ
- «ΓΕΦΥΡΑ» ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΕ ΜΒΑ

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Executive Diploma in Sports Management είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξους, δυναμικούς, αποτελεσματικούς Sport Managers οι οποίοι θα είναι σε θέση να διοικήσουν μεγάλους αθλητικούς οργανισμούς, να οργανώσουν αθλητικά γεγονότα και να διεκδικήσουν θέσεις manager σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να εφαρμόζουν δεξιότητες στην επιχειρηματική πρόβλεψη, την επίλυση προβλημάτων, το αθλητικό θεσμικό περιβάλλον, στη χρηματοδότηση, οργάνωση και διαχείριση αθλητικών γεγονότων. Προσφέρει εξειδικευμένες και εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αθλητική αγορά.

Έχουμε σχεδιάσει το πρόγραμμα ώστε να περιλαμβάνει βασικές και καίριες ενότητες στις σύγχρονες εφαρμογές της αθλητικής διοίκησης καλύπτοντας όλες τις βασικές θεωρίες με μαθήματα υποβάθρου, βασικών εννοιών και λειτουργιών αλλά και στρατηγικής και ανάπτυξης. Παράλληλα, η εκπαιδευτική διαδικασία πλαισιώνεται με αληθινά παραδείγματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αθλητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο έχοντας μεγάλα events στο ενεργητικό τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις βασικές περιοχές της Αθλητικής Διοίκησης. Περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες (μαθήματα) και 2 Βιωματικά Εργαστήρια.

Units / Modules
Προσωπική Ανάπτυξη και Ηγεσία Ομάδων
Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (συγγραφή εκθέσεων/reports, δεξιότητες παρουσίασης, έρευνα & ανάλυση, ομαδική εργασία)
Μεγιστοποίηση δυνατοτήτων, life and business Coaching
Συναισθηματική νοημοσύνη
Ηγεσία ομάδας
Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης – PDP

Αθλητική Διοίκηση & Διεθνές περιβάλλον
Αθλητικό Management
Διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί
Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Αθλητικές διοργανώσεις
Διοικητική διάρθρωση των Sports
Διεθνής αθλητική πολιτική
Αθλητική ηθική
Αθλητικό δίκαιο

Marketing Αθλητικών Οργανισμών
Θεωρίες marketing
Στρατηγικός σχεδιασμός marketing
Χορηγίες & Αθλητισμός
Αθλητικό marketing
Οικονομία & Αθλητισμός
Εταιρική κοινωνική ευθύνη & Αθλητισμός

Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Η έννοια της στρατηγικής
Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
Στρατηγικός προσανατολισμός
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Στρατηγικές ανάπτυξης
Στρατηγική προϊόντος
Στρατηγική και ηγεσία
Διεθνής επιχειρηματική στρατηγική

Εταιρική Eπικοινωνία & Kοινωνικά Δίκτυα
Επικοινωνία marketing
Διαπολιτισμική επικοινωνία marketing
Θέματα και προκλήσεις στην εταιρική επικοινωνία
Κατανοώντας τον μεταλλασσόμενο πελάτη
Επιπτώσεις του διαδικτύου και της ψηφιακής επικοινωνίας

Διοίκηση Αθλητικών Γεγονότων
Ολυμπιακοί αγώνες – ιστορική αναδρομή
Κατηγορίες αθλητικών γεγονότων
Αθλητικά γεγονότα: διαδικασίες και λειτουργικές περιοχές
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϋπολογισμός διοργάνωσης & έλεγχος των οικονομικών πόρων
Project management
Αποτίμηση γεγονότος

Βιωματικά Εργαστήρια
Βασικά εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση ενός ιδιωτικού γυμναστηρίου

Τμήματα ανάπτυξης εργασιών & παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων
Η «ανθρωποκεντρική» φιλοσοφία της παροχής υπηρεσιών
Σχέσεις Εμπιστοσύνης και δημιουργία «μακροχρόνιων πελατών»
Μέθοδοι προώθησης, διαφήμισης και ανάπτυξης αγοράς
Έσοδα/’Εξοδα & κοστολόγηση συνδρομών
Απαραίτητες θέσεις εργασίας – Εκπαίδευση προσωπικού – ο ρόλος του Manager
Διαχείριση «κρίσεων»

Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή του Μάρκετινγκ στον Αθλητικό χώρο: κατανόηση ιδιαιτεροτήτων Αθλητικού Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Αθλητικών Καταναλωτών, ρόλος της Έρευνας Αγοράς στο Αθλητικό Μάρκετινγκ, χάραξη Στρατηγικής Μάρκετινγκ στο αθλητικό προϊόν ή υπηρεσία. Στο τέλος, οι φοιτητές θα μπορούν να κρίνουν την σκοπιμότητα των κινήσεων Μάρκετινγκ μιας εταιρείας Αθλητισμού και να κάνουν προτάσεις για πιο αποτελεσματική Στρατηγική Μάρκετινγκ.

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Πιστοποίηση από το European International University (Paris).
  • Βιωματικά Εργαστήρια από καταξιωμένους Sports Managers.
  • Ευέλικτη Φοίτηση: συνδυασμός δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.
  • Συνεργασία με 120+ αθλητικούς συλλόγους & συνδέσμους αθλητών.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.