Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικούς επίβλεψης, συντήρησης και επισκευής μονάδων βιομηχανικής ψύξης, σε εταιρείες–αποθήκες με ευπαθή προϊόντα (τρόφιμα), σε παγωτοβιομηχανίες, σε παγοδρόμια και γενικά σε εταιρείες που χρησιμοποιούν μόνιμο τεχνικό προσωπικό για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία των ψυκτικών τους εγκαταστάσεων (ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανοτεχνίτες, κ.ά.).

Σκοπός

 Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει τις παρακάτω γνώσεις:
• Την απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, των τεχνιτών και των συντηρητών πάνω στην βιομηχανική ψύξη.
• Την γνώση των ψυκτικών διατάξεων και της τεχνολογίας ψύξης τροφίμων.
• Του ψυκτικού κύκλου και των διαφορετικών τεχνολογιών ψύξης εκτός συμπίεσης ατμών (ψύξη με απορρόφηση, ψύξη με προσρόφηση, πολυβάθμια ψύξη κλπ)
• Της ανάλυσης των τμημάτων του ψυκτικού κύκλου.
• Της μελέτης μιας ψυκτικής εγκατάστασης με όλα τα στάδια αυτής και των διαφόρων τεχνικών ψύξης τροφίμων.
• Των αυτοματισμών στις εφαρμογές ψύξης και της χρήσης των ηλεκτροκινητήτρων στις ψυκτικές διατάξεις.
• Την κατανόηση της σπουδαιότητας της σωστής προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης και η σχέση της με την οικονομική και οικολογική συμπεριφορά των μονάδων.
• Τη γνώση των νέων φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών ρευστών.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα

 • Βασικές Αρχές Ψύξης. Τι είναι η ψύξη. Λόγοι και μέθοδοι ψύξης προϊόντων.
 • Ορισμοί: Πίεση, Κενό, Θερμότητα-Θερμοκρασία, Έργο - Ενέργεια = Ισχύς, Ειδική θερμότητα-Θερμοχωρητικότητα-Μετάδοση Θερμότητας: Αγωγιμότητα, μεταφορά, ακτινοβολία. Ορισμοί και μονάδες που χρησιμοποιούνται στις ψυκτικές εγκαταστάσεις.
 • Μεταβολή της κατάστασης των σωμάτων. Ειδική ενθαλπία.
 • Μέθοδοι παραγωγής ψύχους: Με συμπίεση ατμών, με απορρόφηση.
 • Ο κύκλος ψύξης με συμπίεση: Βασικά εξαρτήματα του κύκλου ψύξης με συμπίεση.
 • Διάγραμμα Mollier και χρήση του στην ανίχνευση βλαβών - περιγραφή - φάσεις - βασικοί υπολογισμοί.
 • Ψυκτικά ρευστά R22, R134a, 404c, Αμμωνία, CO2 και σύγχρονες τάσεις. Νομοθεσία.
 • Αμμωνία, Δiοξείδιο του άνθρακα (CO2), Υποκατάστατα των φθοριούχων ψυκτικών ρευστών (R404Α, R134α, κλπ) με νέα.
 • Ψυκτέλαια: Χαρακτηριστικά. Επιλογή ψυκτελαίου. Συνεργασία με τα ψυκτικά ρευστά. Αμμωνία και ψυκτέλαιο. Προβλήματα και λύσεις
 • Συμπιεστές: Σκοπός, είδη συμπιεστών περιγραφή και λειτουργία, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα. Συντήρηση και Συνήθεις βλάβες. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Ονομαστική-Ψυκτική Ισχύς. Επιλογή συμπιεστών. Οι ελικοειδείς συμπιεστές στη βιομηχανική ψύξη.
 • Συμπυκνωτές: Είδη συμπυκνωτών. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Ισχύς συμπυκνωτών. Συντήρηση. Επιλογή συμπυκνωτών.
 • Πύργοι ψύξης: Είδη. Τεχνικά χαρακτηριστικά, βλάβες, συντήρηση των υδρόψυκτων εγκαταστάσεων. Επιλογή. Η νόσος των λεγεωνάριων. Μέτρα ασφαλείας.
 • Εκτονωτικά μέσα: Θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες (Θ.Ε.Β.), ηλεκτρονικές, τριχοειδείς σωλήνες. Μέτρηση της υπερθέρμανσης. Επιλογή-έλεγχοι-Ρυθμίσεις-βλάβες.
 • Εξατμιστές: Είδη. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνήθεις βλάβες. Συντήρηση. Αποπάγωση των εξατμιστών. Βασικοί υπολογισμοί. Στοιχεία επιλογής.
 • Βοηθητικά εξαρτήματα: Φίλτρα - αφυγραντήρες. Δείκτες ροής, διαχωριστές λαδιού ψύξης, βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδες ανακούφισης, ρυθμιστές πίεσης αναρρόφησης. Συλλέκτες γραμμής αναρρόφησης. Δομή-λειτουργία-βλάβες.
 • Σωληνώσεις Ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων: Είδη σωλήνων. Εργασίες με χαλκοσωλήνες. Μαλακές - σκληρές συγκολλήσεις. Επιλογή σωστής διαμέτρου.
 • Το Ηλεκτρικό μέρος των ψυκτικών εγκαταστάσεων. Αυτοματισμοί - PLC - Ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά εξαρτήματα (αναφορά).
 • Ο κύκλος ψύξης με απορρόφηση: Βασικά εξαρτήματα - λειτουργία. Εφαρμογές.
 • Εγκαταστάσεις αμμωνίας: Ιδιότητες-χρήσεις της αμμωνίας. Ανίχνευση διαρροών-Συστήματα ασφάλειας. Περιγραφή της λειτουργίας κυκλώματος. Ειδικές εφαρμογές εγκαταστάσεων αμμωνίας.
 • Προγράμματα προληπτικής συντήρησης εγκαταστάσεων - ανίχνευση βλαβών.
 • Οικονομικά στοιχεία λειτουργίας της ψυκτικής εγκατάστασης και εξοικονόμηση ενέργειας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 517/2014, που η εφαρμογή της είναι  υποχρεωτική από 1-1-2015 σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., προβλέπεται η σταδιακή απόσυρση των ψυκτικών ρευστών που περιέχουν στη σύνθεσή τους Φθόριο (f-gas), λόγω της συμβολής τους στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας του πλανήτη  (GWP). Έτσι, τα φθοριούχα ψυκτικά, όπως το R404, R134a, R410Α, κλπ, θα πρέπει να αντικατασταθούν  με νέα ψυκτικά για τα οποία θα πρέπει να ενημερωθούν οι τεχνίτες ψυκτικοί και να δώσουν εξετάσεις για άδεια διαχείρισης των ψυκτικών ρευστών σε επιτροπές που συγκροτεί κάθε περιφέρεια. Χωρίς αυτή την άδεια οι τεχνίτες ψυκτικοί, δεν μπορούν, ούτε να αγοράσουν ψυκτικό ρευστό, ούτε να διαχειριστούν ψυκτικά ρευστά.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.