Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Δίκτυα Ατμού

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Πρακτικούς Μηχανικούς της Ελληνικής Βιομηχανίας. Ειδικότερα, στον κλάδο των Τροφίμων και σε κάθε βιομηχανία που χρησιμοποιεί τον ατμό ως εργαζόμενο μέσο μεταφοράς θερμότητας.

Σκοπός

Το θερμό νερό και ο ατμός που παράγονται σε μία βιομηχανία, διανέμονται στις καταναλώσεις μέσω κατάλληλων δικτύων. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από σωλήνες, βαλβίδες, ατμοπαγίδες, μονώσεις και άλλο εξοπλισμό που εξασφαλίζει τη σωστή τους λειτουργία.

Στα δίκτυα αυτά δεν καταναλώνεται άμεσα καύσιμο, όμως η καλή λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα την συνολική κατανάλωση καυσίμου σε μια βιομηχανία. Στόχος είναι η εκπαίδευση των στελεχών στην ορθή λειτουργία ενός δικτύου ατμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται ένα δίκτυο (ατμοπαγίδες κλπ). Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει για: Ποιότητα ατμού, Οικονομία Υλικών, Εξοικονόμηση ενέργειας, Έλεγχος της θερμοκρασίας, Ασφάλεια.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Γενικά
 • Ιδιότητες του ατμού
 • Επίδραση αέρα στα δίκτυα ατμού
 • Ατμολέβητες
  • Είδη
  • Ισχύς και απόδοση ατμολέβητα
  • Επιλογή λέβητα
 • Καταναλώσεις ατμού
  • Μέτρηση παροχής
  • Σωλήνες ατμού
  • Εναλλάκτες
  • Μπόιλερ
  • Σερπαντίνες
  • Δεξαμενές
  • Θερμικές απώλειες
 • Θερμική μόνωση δικτύου ατμού
 • Ατμοπαγίδες
  • Ο ρόλος της ατμοπαγίδας
  • Τι επηρεάζει τη λειτουργία τους
  • Είδη
  • Έλεγχοι λειτουργίας
 • Μειωτές πίεσης ατμού
  • Είδη & τρόπος λειτουργίας
 • Βαλβίδες ασφάλειας
  • Ορολογία
  • Εγκατάσταση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.