Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (θεωρία και πράξη) 60 ωρών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Synergy Solution m.v.p. A.E

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του πολύωρου αυτού σεμιναρίου είναι, η κατανόηση και εξοικείωση των συμμετεχόντων, με την εκτεταμένη ύλη, θεωρητικά και πρακτικά, της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Σχεδιασμένο σε βαθμό υψηλών απαιτήσεων και προσαρμοσμένο στο πλαίσιο των αναγκών και των συνθηκών της σημερινής πραγματικότητας των Ανθρωπίνων Πόρων μιας Επιχείρησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Α. Η λειτουργία της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων
1. Ο ρόλος της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων
2. Η στρατηγική της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων
3. Η οικοδόμηση του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων
4. Επιδεξιότητες και ικανότητες στην περιοχή της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων
5. Η Μέτρηση της απόδοσης της λειτουργίας των Ανθρωπίνων Πόρων και συγκρίσεις
6. Ο σχεδιασμός της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ορισμοί και παρατηρήσεις, καθώς και το «πως» του σχεδιασμού.
7. Εκτίμηση της απαιτούμενης δύναμης του Ανθρώπινου Δυναμικού
8. Εργασιακές σχέσεις
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου του σχεδιασμού των Ανθρωπίνων Πόρων

Β. Η αλλαγή και το χρονοπρόγραμμα της αλλαγής της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων
10. Κατανόηση των δυνάμεων της αλλαγής
11. Δημιουργία της οργανωτικής αλλαγής και του πλάνου για την αλλαγή
12. Επικοινωνιακή στρατηγική της αλλαγής
13. Υπερνικώντας την αντίσταση κατά της αλλαγής
14. Εφαρμογή και αξιολόγηση

Γ. Οι πολιτικές των Ανθρωπίνων Πόρων
15. Οι καλύτερες πρακτικές, για την απόδοση των οργανώσεων
16. Διευκρινίσεις στις στρατηγικές προκλήσεις των οργανώσεων
17. Οργανωτική ικανότητα
18. Ανάλυση των υπαρχουσών πολιτικών και επάρκεια τους
19. Καθιέρωση νέων πολιτικών και διαδικασιών για την εφαρμογή αλλαγών
20. Μέτρηση της επίδρασης των αλλαγών
21. Απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη της μέγιστης υποστήριξης του οργανισμού

Δ. Πληροφοριακό Σύστημα Ανθρωπίνων Πόρων
22. Έλεγχος του Συστήματος των Ανθρωπίνων Πόρων
23. Δημιουργώντας ένα νέο Σύστημα
24. Εκπαίδευση
25. Εφαρμογή

Ε. Μισθοδοσία, Αμοιβές και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
26. Έλεγχος της υφισταμένης κατάστασης
27. Ανάλυση και κατανόηση του όλου πλαισίου των αμοιβών και διευκρινίσεις αναφορικά με τη Στρατηγική Αμοιβών
28. Ανάπτυξη πολιτικών
29. Εφαρμογή και παρατηρήσεις

ΣΤ. Η Υποκίνηση του Προσωπικού
30. Σημασία και αξία της Υποκίνησης του Προσωπικού
31. Οι άνθρωποι θέλουν διαφορετικά πράγματα, σε διαφορετικούς χρόνους
32. Προγράμματα αναγνώρισης
33. Επίδραση του ηγετικού στυλ και περιεχόμενο της υποκίνησης των εργαζομένων
34. Αποτελεσματικές ομάδες και δέσμευση των εργαζομένων
35. Απόδοση και υποκίνηση του Ανθρώπινου Δυναμικού
36. Η ψυχολογία της υποκίνησης-πρακτική άσκηση και συμπεράσματα

Ζ. Η Ηγεσία
37. Διασάφηση της στρατηγικής
38. Αναγνώριση των ικανοτήτων της Ηγεσίας
39. Ανάπτυξη ενός μοντέλου Ηγεσίας
40. Ανάπτυξη προφίλ
41. Πρακτικές ασκήσεις
42. Συμπεράσματα

Η. Οι ομάδες
43. Σημασία και αξία της ομάδας και του ομαδικού πνεύματος στην οργάνωση
44. Δημιουργία ομάδας βασισμένης στην οργάνωση
45. Εκτιμώντας τα οργανωτικά συστήματα υποστήριξης της ομάδας εργασίας
46. Εκτιμώντας την ικανότητα της οργάνωσης για την ομάδα εργασίας
47. Έλεγχος της οργάνωσης, των ομάδων εργασίας, των επιδεξιοτήτων και της εμπειρίας
48. Αναγνώριση και μάθηση από την υψηλή απόδοση των ομάδων στην οργάνωση

Θ. Η απόδοση του Μάνατζμεντ
49. Γενική επισκόπηση των αρχών και των πρακτικών
50. Μέθοδος του πλάνου απόδοσης και ανάλυση
51. Αναθεώρηση των μεθόδων της μέτρησης της απόδοσης
52. Ανάπτυξη διαδικασιών
53. Πρακτικές ασκήσεις
54. Συμπεράσματα

Ι. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
55. Εξέταση της Ηγεσίας της οργάνωσης
56. Αναγνώριση της διαδικασίας της απόδοσης Μάνατζμεντ
57. Τοποθέτηση της λειτουργίας της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης
58. Εξέταση και αξιολόγηση
59. Παραδείγματα, πρακτικές ασκήσεις και συγκεκριμένες προτάσεις
60. Συμπεράσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, σημειώσεις του σεμιναρίου και βιβλίο του εισηγητή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώσεις συμμετοχών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας