Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management, Εσωτερικός Έλεγχος

Management Reporting

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management, Εσωτερικός Έλεγχος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μπακάλης Βασίλης,
Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Εταιρειών (όπως η Lafarge Betons). Διαθέτει ανω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος σε οικονομικές υπηρεσίες έχοντας διαχειρισθεί πληθώρα χρηματοοικονομικών έργων (συστήματα αναφορών, αξιολογήσεις επενδύσεων, αποτιμήσεις επιχειρήσεων κλπ) τόσο σε ελληνικές όσο και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους, Ανώτερα Στελέχη των Λειτουργικών Τομέων και στα Οικονομικά Στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την Ανάλυση των αποκλίσεων του Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

ΣΚΟΠΟΣ

Tι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
Να εξοικειωθούν με την μεθοδολογία επιλογής κατάλληλων Δεικτών και Αναφορών
Να συνδέουν τους Δείκτες και τις Αναφορές του Ανώτερου Επιπέδου Διοίκησης με Δείκτες των χαμηλότερων Επιπέδων
Να κατανοήσουν πλήρως τη σημασία των κρίσιμων Δεικτών
Να παρακολουθούν την εξέλιξη των Εσωτερικών Έργων
Μέσω των Δεικτών να εντοπίζουν τυχόν Κινδύνους της Επιχείρησης και Δράσεις Βελτίωσης
Nα εξοικειωθούν μεταξύ άλλων και με Δείκτες & Εργαλεία με τα οποία χτίζεται η Πιστότητα των Πελατών
Να εξασκηθούν, μέσω παραδειγμάτων, στο τι είδους αποφάσεις λαμβάνονται όταν οι Δείκτες αποκαλύπτουν προβλήματα (όπως πχ έλλειψη Ρευστότητας, χαμηλό γύρισμα Αποθεμάτων, χαμηλή Παραγωγικότητα κλπ)
Να χρησιμοποιούν τα Εργαλεία (που τους δίδονται δωρεάν) με τα οποία παράγονται οι Αναφορές και οι Δείκτες, αξιοποιώντας ένα τυπικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης (σε ηλεκτρονική μορφή), που περιλαμβάνει 15 λειτουργικές Αναφορές και ένα Δομημένο Σύνολο Δεικτών, σύμφωνα με το μοντέλο Σύστημα Balanced Scorecard για άμεση εφαρμογή
Να εκπαιδευτούν στα υποστηρικτικά Εργαλεία (που τους δίδονται δωρεάν): Forecasting, ABC Ανάλυση, Cash Flow - Ταμειακές Ροές, Flexible Budget, Μοντέλα Πρόβλεψης, P & L Αναφορές, Ανάλυση Αποκλίσεων, Ανάλυση Ευαισθησίας, Ανάλυση Ισολογισμών, Διαχείριση Έργου, Διαχείριση Αποθεμάτων και Ολοκληρωμένο Σύστημα Budgeting
Να μεταφέρουν τα παραπάνω, σε εφαρμογές για tablet, smartphone, όπου σε μια οθόνη είναι δυνατόν να έχουν συγκεντρωμένα όλα τα παραπάνω γραφήματα Αναφορών - Δεικτών (Dashboards)
Να έχουν δωρεάν υποστήριξη στο στήσιμο του Συστήματος τους από Συμβούλους της εταιρείας μας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης αποτελεί το σημαντικότερο Εργαλείο των επιτυχημένων Επιχειρήσεων. Διευκολύνει τη σωστή λήψη αποφάσεων για τις Διορθωτικές Ενέργειες, με βάση τις αποκλίσεις από τους στόχους και την αντικειμενικότερη δυνατή εκτίμηση Κινδύνων – Ευκαιριών και την έγκαιρη αναπροσαρμογή των Επιχειρηματικών Σχεδίων Δράσης.

Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να διαφεύγουν τα σημαντικά μεγέθη στις σχετικές Αναφορές και να μην αναγνωρίζονται οι κυριότεροι 10-15 Δείκτες - Αναφορές των Στρατηγικών και Λειτουργικών επιδόσεων της εταιρείας. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλήθος Αναφορών και Δεικτών που δεν μας διευκολύνει στο να ξεχωρίσουμε και να εστιάσουμε στα σημαντικά ή ακόμη, δεν είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε τους Δείκτες και τις Αναφορές.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν παίρνουμε την μέγιστη δυνατή ωφέλεια από το Σύστημα Αναφορών Διοίκησης, ως το κατ’ εξοχήν Εργαλείο που βοηθάει την ανάπτυξη και την Κερδοφορία. Από τις σχετικές έρευνες προκύπτει ότι μόνον το 15% των Επιχειρήσεων έχουν ικανοποιητικό Σύστημα Αναφορών.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι Επιχειρήσεις αυτές, έχουν τις υψηλότερες επιδόσεις, αφού με το κατάλληλο Σύστημα Αναφορών αφ’ ενός εστιαζόμαστε στα ουσιώδη επιλέγοντας τους κατάλληλους Δείκτες, αφετέρου εφαρμόζεται η Αρχή που ορίζει: Μόνον ότι μετριέται βελτιώνεται.

Στο Σεμινάριο αυτό αναλύονται όλες οι απαραίτητες Οικονομικές και Λειτουργικές Αναφορές και οι Δείκτες Αποδοτικότητας ενός Οργανισμού, σε όλα τα Επίπεδα Διοίκησης, παρέχοντας και κατάλληλα Εργαλεία σε Excel με όλα τα απαραίτητα γραφήματα.

Επιπλέον, επειδή και η παρακολούθηση της Εξέλιξης των πάσης φύσεως Projects (όπως το Marketing Plan, η Εγκατάσταση ERP κλπ.) είναι σημαντική για την Επιτυχία των Επιχειρηματικών στόχων, αφού όλοι οι στόχοι τελικώς αναλύονται σε Έργα που αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξή τους, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ένα πολύ λειτουργικό Εργαλείο παρακολούθησης Projects που δίδεται δωρεάν στους συμμετέχοντες και παρέχει αυτόματα την Αναφορά εξέλιξης όλων των επί μέρους Projects.

Επίσης, με τις πρακτικές και τα Εργαλεία που θα παρουσιαστούν, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βελτιώνοντας την Απόδοση της Επιχείρησης, ενώ μέσω Case Studies προτείνονται κάθε φορά οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες με βάση τα δεδομένα των Αναφορών.
Παράδειγμα Αναφοράς για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης είναι η Ανάλυση των μηνιαίων Αποκλίσεων που δίνεται εδώ.
Επίσης, παραδείγματα Σημαντικών ειδικών Αριθμοδεικτών δίνονται εδώ

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν τα δεδομένα μιας Επιχείρησης για την οποία θα καταρτισθεί το ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών και Δεικτών σε Excel, δομημένο σε Επίπεδα (Δείκτες Top Management που αναλύονται σε Δείκτες των επί μέρους Τομέων), ώστε να διασαφηνισθεί ο τρόπος επιλογής των κατάλληλων Δεικτών και Αναφορών και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης Επιχείρησης.

Όλα τα παραπάνω Εργαλεία, δίνονται δωρεάν στους συμμετέχοντες, ενώ παρέχεται και online υποστήριξη προσαρμογής στον δικό τους Οργανισμό.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Εξέλιξη Ταμειακών Ροών
Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Profit & Loss Statement)
P&L ανά προϊόν / πελάτη / περιοχή
Δαπάνες (Διοίκηση / Διάθεση / Παραγωγή)
Ταμειακές Ροές (Cash Flow Statement)
Απαιτήσεις πελατών (Credit / Aging Report)
Δάνεια (Loan report, επιτόκια, εξασφαλίσεις)
Ισολογισμός
Ανάλυση κερδοφορίας Contribution Margin και EBITDA
Ανάλυση κερδοφορίας Πελατών & Προϊόντων
Ανάλυση Κόστους Προμηθευτών

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πωλήσεις / Marketing (πωλήσεις ανά προϊόν και κανάλι, εξυπηρέτηση πελατών / παραδόσεις παραγγελιών / stock outs / άνοιγμα νέων σημείων)
Μερίδιο Αγοράς – Μεταβολές - Ανάλυση Ανταγωνισμού - Benchmarking

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Παραγωγή (Αναφορά ανά γραμμή, δείκτες απόδοσης)
Αποθέματα (Ανά κατηγορία, δείκτες διαχείρισης)
Report επενδύσεων (Capital Expenditure - CAPEX)
Ημερήσιες αναφορές (Daily Reports)
Αναφορές παρακολούθησης έργων (Project Reports)
Έκτακτες αναφορές

Δ. ΤΟΜΕΑΣ HR
Ανθρώπινο Δυναμικό (Reports παραγωγικότητας & Ανάπτυξης Προσωπικού)
Σημαντικοί Λειτουργικοί Δείκτες

Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Κατηγορίες Αριθμοδεικτών
Δείκτες Στρατηγικής και KPI’s (Key Process Indicators)
Οι σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες
Πως θα γίνει η επιλογή τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση
Εργαλείο αυτόματου υπολογισμού Αριθμοδεικτών από τον Ισολογισμό

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Προσδιορισμός Αποκλίσεων από τον Προϋπολογισμό
Ανάλυση Αποκλίσεων

Ζ. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Διαδικασίες Διαχείρισης Διορθωτικών Ενεργειών
Εργαλεία – Εφαρμογές για τη Διαχείριση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται:
- Εγχειρίδιο «Management Reporting»
- Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
- Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης σε Excel
- Εφαρμογή σε Excel με Δείκτες για όλη την επιχείρηση
- Τα εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα 0,24%.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας