Κατηγορία:
Υγεία / Πρώτες Βοήθειες / Αθλητισμός, Πρώτες Βοήθειες

Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Rescue Training International

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Υγεία / Πρώτες Βοήθειες / Αθλητισμός, Πρώτες Βοήθειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την Κυπριακή (15/5/2009) και την Ελληνική (28/05/2010) νομοθεσία, ο εργοδότης λαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους του έγκυρη εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας παρέχεται αποκλειστικά από εγκεκριμένους φορείς εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών ή πιστοποιημένους εκπαιδευτές υπό την αιγίδα εγκεκριμένων φορέων.

Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία

Το πρόγραμμα εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών στην εργασία της Rescue Training International αποτελεί αυτόνομη διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης εκπαιδευτών ώστε τόσο οι ενδιαφερόμενοι χωρίς προηγούμενη εμπειρία όσο και οι ήδη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, να έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν εγκεκριμένα προγράμματα πρώτων βοηθειών στους εργασιακούς χώρους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι υποψήφιοι καταρτίζονται με θεματικές ενότητες όπως: Νομοθεσία – υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, ορθή παρουσία του εκπαιδευτή στην αίθουσα, διαχείριση ομάδας εκπαιδευομένων, μέθοδοι παρουσίασης και επίδειξης αντικειμένων πρώτων βοηθειών, διδασκαλία και αξιολόγηση της πορείας του σεμιναρίου, χρήση υλικών και προπλασμάτων εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια παρέχεται ειδική κατάρτιση σχετικά με τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή εξετάσεων των συμμετεχόντων, αναπτύσσονται οι μέθοδοι γραπτής και πρακτικής εξέτασης, οι τρόποι αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθώς και η χρήση όλων των εντύπων διαχείρισης διαδικασιών στο σύστημα της Rescue Training International.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής, γραπτής και πρακτικής εξέτασης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό καθώς επίσης την εξουσιοδότηση να διδάσκουν και να εξετάζουν τα ακόλουθα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (18 ώρες)
  • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία “Επείγοντα Περιστατικά” (6ώρες)

Παρεχόμενο υλικό στους υποψήφιους εκπαιδευτές

  • Σάκος Εκπαιδευτή RTI
  • Οδηγός Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία
  • Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία
  • Εγχειρίδιο Επειγόντων Περιστατικών
  • CD (Instructor Toolkit) με βοηθητικά αρχεία διοργάνωσης και φόρμες, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
  • Παρουσιάσεις για τα δύο προγράμματα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 26 ώρες χωρίς να περιλαμβάνεται η εξέταση διάρκειας 2 ωρών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Ηλικία άνω των 18 ετών
  • Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών στην εργασία (18 ωρών) RTI

Δικαίωμα συμμετοχής επίσης, έχουν οι κάτοχοι του αντίστοιχου πιστοποιητικού από άλλους φορείς, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνωστικού αντικειμένου και παρουσιάζοντας 3 δεξιότητες που θα ζητηθούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δείτε όλα τα Προγραμματισμένα Σεμινάρια της Rescue Training & δηλώστε συμμετοχή

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας